İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2013

AVRO ALANI’NDA EKONOMİK YÖNETİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK İKİLİ PAKET YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İkili Paket adı verilen ve Avro Alanı’nda bütçe denetimi ve ekonomik yönetişimin güçlendirilmesini amaçlayan mevzuat düzenlemesi 30 Mayıs 2013 itibariyle bütün Avro Alanı’nda yürürlüğe girdi. Avro Alanı’nda Avro’nun ortak para birimi olarak kabul edilmesinden itibaren İstikrar ve Büyüme Paktı’nı oluşturmak üzere güçlü kamu finansmanı için kamu açığının GSYİH’nin yüzde 3 ve kamu borcunun GSYİH’nin yüzde 60’ı aşmaması şeklinde açık ve kesin kurallar kabul edilmişti. Ancak, küresel ekonomik ve mali kriz AB çapında ekonomik yönetişim ve bütçe denetiminde sorunlar yaşanmasına yol açtı. Denetimin etkinliğinin sağlanması amacıyla ekonomi politikalarının koordinasyonunu içeren Avrupa Sömestri  ve Altılı Paket olarak bilinen düzenlemer 2010 ve 2011’de  kabul edildi. Bütün bu önlemlere rağmen ortak para alanında sorunların yayılma riski nedeniyle başta özellikle Avro Alanı’nda daha kuvvetli mekanizmalara gereksinim olduğu ortaya çıktı. Bu  nedenle Avro Alanı bütçe denetimini güçlendirmek üzere “İkili Paket” adı verilen ve 11 Kasım 2011’de önerilen, iki tüzükten oluşan paket kabul edildi.

İkili Paket kapsamındaki reform paketiyle Üye Devletlerin bütçe kararlarında daha fazla şeffaflık ve 2014 bütçe döneminden itibaren bütçe politikalarında daha güçlü koordinasyonun yanı sıra ciddi mali sorunlar yaşayan Üye Devletlerin gereksinimlerinin tanınmasının sağlanması amaçlanıyor.