İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2013

AB Bakanlar Konseyi, AP ve Avrupa Komisyonu arasında TEN-T ile ilgili anlaşma sağlandı

AB Bakanlar Konseyi, AP ve Avrupa Komisyonu arasında 30 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen üçlü görüşme sırasında Trans-Avrupa Ulaşım Ağları’nın (TEN-T) geleceği konusunda anlaşma sağlandı. Varılan anlaşmanın AP Genel Kurulu’nda ve Konsey’de onaylandıktan sonra resmen kabul edilmesi öngörülüyor.

Anlaşma ile, Tek Pazar’da ulaşımın bel kemiğini oluşturacak olan bir ana ulaşım ağının (core transport network) kurulması öngörülüyor. Sınır ötesi bağlantıların sağlanması, tıkanıklıkların giderilmesi ve ağların daha “akıllı” hale getirilmesi amacıyla, 2014-2020 döneminde Avrupa’yı Birleştirme Aracı (Connecting Europe Facility) kapsamında ulaştırmanın finansmanı da ana ulaşım ağına odaklanacak. Ana ulaşım ağı, ulusal ve bölgesel düzeydeki ana ulaşım ağlarını besleyen bağlantı yolları olan kapsamlı ağ (comprehensive network) ile desteklenecek. Kapsamlı ağ, büyük oranda Üye Devletler tarafından finanse edilirken, AB bölgesel fonları tarafından da destek sağlanacak. Anlaşmaya göre, ana karayolu, demiryolu, havayolu, deniz ve nehir ulaşımı altyapılarından oluşan ana ulaşım ağını 2030’a kadar,  kapsamlı ağın ise 2050’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Siim Kallas, anlaşmanın önemini vurgulayarak, bunun AB üye devletleri arasında güçlü bir ulaşım ağı kurulmasına yönelik tarihi bir anlaşma olduğunu ifade etti. Ulaştırmanın AB ekonomisinin kalkınması bakımından oynadığı hayati öneme dikkat çeken Kallas, anlaşma ile Doğu ve Batı’yı birleştirecek ve hâlihazırda parçalı bir yapıya sahip olan ulaşım altyapısının gerçek anlamda Avrupalı bir ulaşım ağı oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.