İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2013

AB’de gıda katkı maddelerine ilişkin yeni liste yürürlüğe girdi

AB 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren kullanımına izin verilen gıda katkı maddelerine ilişkin yeni listeyi yürürlüğe koydu. Gıda ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri ile ilgili yürürlüğe giren yeni düzenleme mevcut gıda güvenliğini sağlayan AB mevzuatına tamamlayıcı olarak Kasım 2011’de Komisyon tarafından kabul edilmişti.

Söz konusu düzenleme gıda ve gıda maddelerinin her bir kategorisi için izin verilen maddelere ilişkin güncellenmiş listeyi içeriyor. Düzenlemenin kabul edilmesinden yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içerisinde tarımsal gıda endüstrisinin oluşan  duruma uyum sağlayabilmek adına gerekli hazırlıkları tamamladığı belirtildi.

EFSA tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda oluşturulan yeni listede ayrıca katkı maddelerinin tüketici sağlığına risk oluşturmayacak şekilde tavsiye edilen kullanım miktarı, tüketiciyi yanıltan ve tüketiciye yararlı katkı maddeleri açıkça belirtiliyor. Bunun yanında yeni listede bazı gıda katkı maddelerinin şeker, soslar, tatlandırılmış içecekler gibi işlenmiş gıda ürünlerinde kesin yasaklı olmasa bile kullanımının sınırlı olduğu görülüyor. Söz konusu listeye https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD adresinden ulaşılabilir.