İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2013

Akdeniz için Birlik, “ Akdeniz Güneş Enerjisi Planı”nı görüştü

29-30 Mayıs 2013 tarihlerinde Ürdün’de bir araya gelen “Akdeniz için Birlik”in kıdemli yetkilileri “Akdeniz Güneş Enerjisi Planı”nı (Mediterranean Solar Plan) görüştüler. Söz konusu plan ile özellikle güneş ışığının yoğun olduğu bölgelerlerde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, 2020 yılına kadar Akdeniz’in güney ve doğu bölgelerinde yaklaşık 20 GW’lik yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin oluşturulması hedefleniyor. Buna paralel olarak, Avrupa’ya ihrac etmek ve yerel ihtiyacı karşılayabilmek için elektrik taşıma kapasitesinin de oluşturulması gerektiğine dikkat çekiliyor. Öte yandan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak ve enerji verimliliğini iyileştirerek enerji tüketiminin azaltılması da hedefleniyor. Zirvede, bu projenin gerçekleşmesi için hâlihazırda birçok engelin bulunduğuna da dikkat çekiliyor.  Başta Fransa ve İspanya olmak üzere güney Avrupa ülkelerindeki bağlantıların zayıf olması,  projenin uygulanması için uygun teknolojilerin sınırlı olmasının yanı sıra siyasi ve yasal çerçevelerin tamamlanmamış olmasının büyük engel teşkil ettiği belirtiliyor. Söz konusu planın şimdi teknik açından incelenmesi ve değerlendirilmesi bekleniyor.