İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-29 MAYIS 2013

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI BASIN DUYURUSU

51’inci Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi’nde Türk tarafının, müzakerelerde bir yıl içinde 10 başlık açmaya hazır olduğunu belirteceği basında yer almıştır. Bu yıl içinde açılması öngörülen bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu fasıllarını takiben enerji, ekonomi ve parasal politikalar, yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik, eğitim ve kültür ve sosyal politikalar ve istihdam fasıllarının da açılmasının Türkiye tarafından önerileceği aktarılmıştır.

İKV Türkiye’nin AB ile katılım müzakerelerini yeniden canlandıracak böyle bir girişimi desteklemektedir. Bugüne kadar aday ülkeler için AB’ye katılım müzakereleri azami 7 yıl içinde tamamlanmıştır. Müzakere sürecinde aday ülke AB müktesebatını iç hukukuna aktararak, bu müktesebatı uygulamak için gerekli idari kapasiteyi oluşturmaktadır. Dolayısıyla müzakere sürecinin makul bir süre içinde tamamlanması gerekir. Aksi takdirde, AB müktesebatı da sürekli değiştiği ve geliştiği için müzakere başlıklarının tekrar tekrar açılması ve yeniden müzakere edilmesi gerekecektir.

Bu bakımdan, Türkiye’nin AB ile katılım müzakerelerinin tamamlanması öngörülen bir son tarih belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Böyle bir tarih kararlaştırılması, iki tarafın da bir program çerçevesinde gerekli hazırlıkları yapması için gereklidir. Bir son tarihin bağlayıcı olmasa da kararlaştırılması, Türkiye için müzakere sürecinin nihai hedefine ilişkin belirsizlik ve şüpheleri ortadan kaldıracaktır.

Bunun yanında, AB Konseyi’nin 2006 yılında aldığı karara göre, Türkiye’nin katılım müzakerelerinde fasıllar müzakereye açılsa bile hiçbir fasıl geçici olarak kapatılamamaktadır. Bu durum müzakere sürecinin tamamlanması açısından bir belirsizliğe yol açmaktadır. Müzakere fasıllarının birbiri ardına açılması kadar, müzakereleri tamamlanan fasılların geçici olarak kapatılması da büyük önem taşımaktadır. Bununla ilgili olarak AB tarafının gerekli adımları atması gereklidir.