İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-29 MAYIS 2013

51’İNCİ ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye–AB arasındaki en yüksek düzeyli karar alma organı olan Ortaklık Konseyi’nin 51’inci toplantısı 27 Mayıs 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, AB heyeti AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Ticaret Bakanı Eamon Gilmore; Avrupa Komisyonu ise Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Komisyon  Üyesi Štefan Füle tarafından temsil edildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıda, AB üyelik müzakerelerindeki mevcut durum ve son dönemde reform sürecinde kaydedilen gelişmeler başta olmak üzere Gümrük Birliği’nin işleyişine ilişkin birtakım konuların ele alındığı ve müktesebata uyum çalışmalarının gözden geçirildiği ifade edildi.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB üyeliğinin yarım asırdır Türkiye’nin stratejik hedefi olduğunu ve böyle kalacağını teyit etti. Türkiye-AB ilişkilerinin öneminin giderek arttığını ifade eden Davutoğlu, AB’nin de bu konuya stratejik bir şekilde yaklaşmasını beklediklerini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İrlanda Dönem Başkanlığı bitmeden Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslının (22’nci fasıl) açılacak olmasını memnuniyet verici bulduklarını belirtirken, “Bir çiçekle bahar gelmez” sözünü hatırlatarak katılım müzakerelerinin istenilen hız ve kapsamda ilerlemediğine dikkat çekti. Müzakere sürecinde 17 başlığın siyasi nedenlerle bloke edildiğine dikkat çeken Davutoğlu, engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, “Bu hızla ilerlemeye devam edersek bu süreci tamamlamak için bir yarım asır daha beklemek zorunda kalırız” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, vize konusuna da değinen Davutoğlu, AB’nin Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanınması konusunda geç kaldığını belirterek bunun artık bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Davutoğlu, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği kapsamında 17 yıldır mallar serbest dolaşırken, vatandaşların bu haktan mahrum kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Beklentilerinin vize serbestîsine yönelik sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve Geri Kabul Anlaşması ile vize muafiyetinin eş zamanlı olarak uygulanması şeklinde olduğunu belirtti.

AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA’lar) konusunda, Davutoğlu, AB ile arasındaki Gümrük Birliği nedeniyle Türkiye’nin de STA’ların bir parçası olması gerektiğini önemle vurguladı. Davutoğlu ayrıca, AB ile ABD arasında başlatılacak STA müzakerelerine paralel olarak Türkiye ile ABD arasında benzer müzakereler yürütmek niyetinde olduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıda Kıbrıs meselesinin de ele alındığı ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu tarafından Türkiye’nin AB üyelik süreci ve Kıbrıs meselesinin iki ayrı konu olduğuna dikkat çekildiği ifade edildi. AB Konseyi’nin Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna son verilmesine yönelik 26 Nisan 2004 tarihli kararı uygulaması durumunda Türkiye’nin de ileri adımlar atmaya hazır olacağı belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, Ortaklık Konseyi Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, katılım müzakerelerindeki mevcut ivmeyi memnuniyetle karşıladığını ve pozitif gündemin bu bağlamda önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.  Üç yıllık bir süreden sonra İrlanda Dönem Başkanlığı sırasında başta 22’nci fasıl olmak üzere en az bir faslın açılma ihtimalinin söz konusu olduğunu belirten Füle, Sosyal Politika ve İstihdam Faslı’nın (19’uncu fasıl) başta olmak üzere diğer fasılların açılış kriterlerinin karşılanması yolunda ilerleme kaydederek bu ivmeyi koruması için Türkiye'yi teşvik ettiklerini kaydetti. Füle, gerek Türkiye’nin gerekse Üye Devletlerin bu ivmeyi sürdürülebilir kılmakta sorumlulukları bulunduğunu ifade ederken, bu bağlamda Genel İşler Konseyi’nin 11 Aralık 2012 tarihli kararında müzakerelerin ivme kazanmasının her iki tarafın yararına olduğu yönündeki ifadesini hatırlattı.

Füle ayrıca, vatandaşlar üzerinde doğrudan etkisi olan ve Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir nitelik kazandıracak vizesiz seyahat hedefine yönelik vize diyaloğunun başlatılabilmesi için Türkiye’yi Geri Kabul Anlaşması’nın imzalaması yönünde teşvik ettiklerini ifade etti.

Temel haklara saygı yolunda 4’üncü Yargı Reformu Paketi başta olmak üzere son dönemdeki reformları memnuniyetle karşıladığını ifade eden Füle, 4’üncü Yargı reform Paketi’nin hızla uygulanmasının temel hakları kısıtlayan konuların ele alınmasına ortam sağlayacağını belirtti ancak, bu konuda daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Açıklamasında, Katma Protokol’ün uygulanması konusuna da dikkat çeken Füle, bunun katılım müzakerelerini canlandırabileceğini ve birkaç faslın müzakereye açılıp hızla kapatılmasına imkân sağlayabileceğini ifade etti.