İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-29 MAYIS 2013

OLAF RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi OLAF’ın 13’üncü Raporu 23 Mayıs 2013 tarihinde yayımlandı. 2012 yılı faaliyetlerinin yer aldığı rapor geçtiğimiz yıl boyunca OLAF’ın soruşturma fonksiyonunu güçlendirerek önemli sonuçlar elde ettiğini ortaya koyuyor.  OLAF’ın, soruşturmaları daha etkin hale getirmesi sonucu davaların süresi ortalama 7 ay azalarak 2011’de 29,1 ay iken 2012’de 22,6 aya indi. Özellikle yeni davaların seçim aşaması önemli ölçüde azalarak 6,8 aydan 1,4 aya indi.

Bu gelişmeler OLAF’a ulaşan bilgilerin gittikçe artması nedeniyle artan iş yüküyle daha iyi baş etmesini sağlıyor.  2012’de OLAF daha önce olmadığı kadar dava ele aldı ve bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla 1264 dava ele alıp değerlendirdi. OLAF’a bilgiler daha çok özel kaynaklardan gelirken üye ülkelerden gelen bilgiler iki katına çıktı. Bu durum OLAF’a duyulan güvenin arttığını ortaya koyuyor. OLAF tarafından bir önceki yıl 208 dava sonuçlandırılırken geçen yıl bu rakam 465’e ulaştı. OLAF, mali tavsiyelerde bulunarak, soruşturmalar sonucunda 284 milyon avro tutarında paranın geri kazanılmasını sağladı. 

2012’de sağlanan başarılar yeni bir iç yapılanmayla birlikte yeni bir soruşturma prosedürü ve çalışma uygulanmalarının getirilmesinin sonucudur. Söz konusu değişikliklerin OLAF’ın soruşturma ve politika yapma gücünü pekiştirdiği belirtiliyor.

OLAF direktörü Giovanni Kessler yaptığı açıklamada 2012’de OLAF’ın dolandırıcılıkla mücadeledeki yüksek hızını ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikasını koruduğunu belirtti. Raporda belirtilen sonuçların OLAF’ın etkinlik ve soruşturmalarının yüksek kalitesini ortaya koyduğunu ifade eden Kessler, yolsuzlukla mücadelede tam etki sağlamak amacıyla ortaklar ve üye ülkelerle işbirliğinin önem taşıdığına işaret etti.

Geçtiğimiz yıl boyunca OLAF yolsuzlukla mücadele politikası ve mevzuat çalışmalarını sürdürdü. Avrupa Komisyonu’nun Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi çerçevesinde OLAF, yolsuzlukların tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla Avrupa Komisyonu’nun diğer servisleriyle yakın bir şekilde çalışıyor. Avrupa Komisyonu adına Tütün Ürünlerinin Yasa Dışı Ticareti’nin Önlenmesine İlişkin Protokol görüşmelerinde OLAF, Avrupa Birliği’ni başarılı bir şekilde temsil etti. Avrupa Komisyonu Adalet Genel Müdürlüğü ile birlikte Avrupa Kamu Savcıları Ofisi’nin kurulmasına ilişkin mevzuat tasarısını hazırladı. Tasarının 2013 yılı içinde kabul edilmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere OLAF’ın görevleri üç yönlüdür: Dolandırıcılık, yolsuzluk ve diğer yasa dışı faaliyetlerin araştırarak AB’nin menfaatlerini korumak, AB kurumları ve organlarında çalışan memurların faaliyetlerindeki şüpheli yolsuzluk durumlarının araştırmak ve tespit etmek, disiplin ve ceza vermek, başta Avrupa Komisyonu olmak üzere AB kurumlarının yolsuzlukla mücadeleye ilişkin politika ve mevzuat düzenlemelerini desteklemek.