İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-29 MAYIS 2013

AB, ABD ve Kanada arasında Atlantik Okyanusu için araştırma alanında işbirliği anlaşması imzalandı

AB, ABD ve Kanada’nın Atlantik Okyanusu’nda ortak araştırma yürütme kararı almaları üzerine, 24 Mayıs 2013 tarihinde İrlanda’da düzenlenen üst düzey konferansta taraflar arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile Atlantik Okyanusun ekolojisi hakkında daha kapsamlı bilgilerin toplanması ve Okyanusun kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasını teşvik etmeye yönelik araştırma faaliyetleri destekleniyor. Ayrıca, başta iklim değişikliği kapsamında olmak üzere, Atlantik Okyanusu ve Arktik Okyanusu arasında karşılıklı etkilemenin (interplay) incelenmesi öngörülüyor. 

Taraflar arasında tespit edilen potansiyel işbirliği alanları ise şunlar: Okyanus gözetlenmesi, bilgi paylaşımın (sıcaklık, tuzluluk, asitlik) sağlanması, altyapıların gözlemelerinde işbirliğinin gerçekleştirilmesi, okyanus kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi, araştırmacıların hareketliğinin desteklenmesi ve gelecekte öncelik oluşturabilecek alanların tespit edilmesi.