İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-29 MAYIS 2013

Avrupa Komisyonu AB limanlarının geliştirilmesi için girişim başlattı

Avrupa Komisyonu AB kıyılarında faaliyet gösteren 319 önemli deniz limanının limancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve diğer ulaşım bağlantılarının ilerletilmesine ilişkin yeni bir girişim başlattı. Komisyon’un önerdiği yasal değişiklikler ve kurallar ile liman işletmelerine daha fazla mali özerklik sağlanmasının yanında sunduğu hizmet ve olanakların artırılması hedefleniyor.

Komisyon’dan yapılan açıklamada AB’ye giren veya çıkan ürünlerin yüzde 74’ünün deniz yolu ile yapıldığı ancak bunun beşte birinin 3 büyük limandan (Rotterdam, Hamburg ve Antwerp) gerçekleştirildiği belirtildi. Limanlar arasındaki bu dengesizliğin sıkışıklığa neden olduğu ve nakliyeciler, ulaşım operatörleri ve tüketicilere ilave maliyet getirdiği ifade edilirken, yeni teklif ile limanlardaki ekonomik kaybın önlenerek AB ekonomisinde 2030 yılında kadar 10 milyar avro tutarında tasarruf oluşturulmasının beklendiğini ve  yeni kısa deniz bağlantılarının geliştirilmesinin planlandığı belirtildi. Özellikle limanların iç sularla ve demiryollarıyla olan bağlantılarının artırılarak daha etkin limancılık faaliyetlerinin yapılması amaçlanıyor.