İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-29 MAYIS 2013

Sivil Toplum Diyaloğu-III

"Türkiye ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi III Hibe Programları" kapsamında teklif çağrıları 20 Mayıs 2013 itibarıyla açıklandı. Siyasi Kriterler ve Medya bileşenlerini içeren Sivil Toplum Diyaloğu III hibe programlarına son başvuru tarihleri sırasıyla 5 Temmuz ve 12 Temmuz 2013.

Siyasi Kriterler Hibe Programı ile Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin, Avrupa Birliği’nin siyasi kriterler alanındaki politikaları ve uygulamaları hakkındaki bilgi birikimlerinin artırılması ve Avrupa Birliği’ndeki muadilleriyle ortaklıklar geliştirerek, kurulacak güçlü bir diyalogla karşılıklı anlayış ve etkileşimin güçlendirilmesi hedeflenmekte.
Ulusal düzeydeki mevzuat ve uygulamalar ile Avrupa’daki uygulamalar arasındaki farklılıkların en aza indirilmesi için sivil toplum kuruluşlarına önemli bir rol düştüğünden hareketle, siyasi kriterler alanında yürütülecek bu hibe programı aracılığıyla, Türkiye’de siyasi kriterlere yönelik mevzuat ve uygulamaların Avrupa Birliği düzeyine taşınması desteklenecek. Siyasi kriterler konusunda belirlenen öncelikli alanlar:

  •        İnsan hakları,
  •        Ayrımcılıkla mücadele,
  •        Demokrasi ve hukukun üstünlüğü olarak belirlenmiştir.

Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’de faaliyet gösteren ve faaliyet alanları belirtilen öncelikli alanlarla örtüşen vakıf ve derneklerin başvurabildiği hibe programının toplam bütçesi 6 milyon avrodur.

Medya Hibe Programı aracılığıyla, medya sektöründe faaliyet gösteren medya kuruluşları ve medya alanında faaliyet gösteren STK'ların Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında mesleki birikimlerinin artırılması ve Türkiye ile AB üye ülkelerindeki medya kuruluşları arasında kalıcı bir diyalog geliştirilmesi hedeflenmekte. Bu program altında Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren STK'lar, medya kuruluşları, meslek örgütleri gibi medya alanında etkin role sahip aktörlere, Türkiye-AB ilişkileri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik projeler için hibe desteği sağlanacak. Medya Kuruluşları ve medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başvurabileceği  Medya Hibe Programı için ayrılan toplam bütçe 3 milyon avrodur. Her iki programla ilgili kapsamlı bilgi ve başvuru koşulları http://www.csdproject.net/tr-tr/anasayfa.aspx internet sitesinde yer almaktadır.