İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2013

AB LİDERLER ZİRVESİNE ENERJİ VE VERGİ KONULARI DAMGA VURDU

22 Mayıs  2013 tarihinde Brüksel’de yapılan AB liderler zirvesinin sonuç bildirgesinde, ekonomik kriz ortamında önceliğin rekabet, istihdam ve büyüme politikalarına verileceği; bu kapsamda vergi kaçakçılığı ile mücadele ve enerji politikaları konularında önemli adımlar atıldı. Sonuç bildirgesinde, sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemi ve acil olarak iç enerji piyasasının tamamlanmasının AB'nin rekabet gücünü korumadaki önemi vurgulandı. Bu amaçla, dört alanda bir dizi kural kabul edilerek yüksek enerji fiyat ve maliyetlerinin düşürülmesi, enerji verimliliğinin geliştirilmesi ve enerji kaynaklarının  çeşitlendirilmesi için gerekli yatırımın yapılması kararı alındı.

AB'de vergi kaybı ve kaçakçılığının yıllık maliyetinin bir trilyon avro
olduğunu göz önüne alan liderler, zirvede vergi kaçırmayla mücadele kapsamında AB genelinde bir bilgi paylaşım sistemi oluşturulmasına karar verdiler.          Buna göre, bu yılın sonuna dek banka hesap bilgilerinin AB üye ülkeleri arasında paylaşılması amaçlanıyor. AB üyesi olmayan ve vergi cenneti olarak adlandırılan İsviçre gibi ülkeler üzerinde banka bilgilerinin paylaşılması için baskı yapılması öngörülüyor. Yabancı ülke vatandaşlarının banka hesap bilgilerinin paylaşılması konusunda daha önce 2005 yılında uzlaşılmıştı. Bu uzlaşıya liderler zirvesiyle, Avusturya ve Lüksemburg da dâhil edilmiş oldu.

Varılan uzlaşı, yabancı bir ülkede bir hesabı olup da bunu kendi ülkesinde bildirmemiş kişilerin ülkelerinde maliye bakanlıkları ile iletişime geçmelerini gerektiriyor. Bu anlamda, banka bilgilerinin paylaşımı ortak bir AB vergi politikasının başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Özellikle Apple, İkea gibi  büyük uluslararası şirketlerin ödedikleri düşük vergilerin önüne geçmek ve diğer vergi kaçırma, dolandırıcılık ve kara para aklayanlar için AB liderler zirvesinde alınan kararlar ciddi bir uyarı niteliği
taşımakta.