İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2013

KOPENHAG KATILIM KRİTERLERİ’NİN 20’NCİ YILINDA ŠTEFAN FÜLE’NİN DEĞERLENDİRMELERİ

Danimarka Dışişleri Bakanlığı ve Danimarka Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen “Kopenhag Katılım Kriterleri: Avrupa’yı Değiştiren 20 Yıl Konferansı”nda konuşan Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kopenhag’ı AB’ye üye olmak isteyen her ülkenin yerine getirmesi gereken üyelik kriterlerinin vatanı olarak tanımlayan Füle Kopenhag’da bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında, AB’de son 20 yıl içerisinde yaşanan değişimlere değindi. Yirmi yıl önce Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için ekonomik ve demokratik bir geçiş süreci ve bu ülkelerin vatandaşları içinse umut dolu bir dönem yaşanmakta olduğunu belirten Füle, AB’nin şu andaki Batı Balkanlar politikasına benzer şekilde o zaman da genişleme politikasının net hedefinin reformları desteklemek ve Avrupa’da barış, uzlaşı, demokrasi ve insan haklarının güçlenmesine destek vermek olduğunu ifade etti.

Štefan Füle AB’nin aldığı Nobel Barış Ödülü’nün genişleme sürecinin Avrupa’nın bütünü için bir başarı öyküsü olmaya devam ettiğini hatırlattığını vurgularken, Kopenhag kriterlerinin bu politikanın şekillenmesi ve uygulanmasında ciddi rol oynadığını belirtti.

Değerlendirmelerine Kopenhag Kriterleri’nin ortaya koyulmasından bu yana geçen yirmi yılın ardından, kriterlerin ne tür katkılar sağladığına ilişkin tespitleriyle devam eden Füle’nin konuşmasının tamamına http://www.avrupa.info.tr/tr/resource/news-archiv/news-single-view/article/kopenhag-katilim-kriterleri-avrupayi-degistiren-20-yil.html internet adresinden ulaşılabilir.