İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2013

FRANSA CUMHURBAŞKANI FRANÇOIS HOLLANDE AB’DE ATALETİ KIRMAK İÇİN BİR GİRİŞİM BAŞLATIYOR

16 Mayıs 2013 tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ülkesinin Avrupa girişimi başlatmak istediğini belirterek Avro Alanı ekonomik yönetimi oluşturulması ve bunun için her ay üye ülkelerin bir araya gelerek toplantı yapması fikrini ortaya koydu.

Avrupa’nın ileri doğru hareket etmediği takdirde gerileyeceğini ya da dünya haritasından ve kişilerin hayal gücünden silineceğini belirten Hollande, Avrupa’yı ataletten çıkarmayı ve halkın gelecekle ilgili belirsizliklerden dolayı memnuniyetsizliğini azaltmayı görev bildiğini ifade etti.

Hollande dört temele dayalı bir girişimde bulunmak istediklerini açıkladı:

  • Avro Alanı’nda her ay toplanacak bir ekonomi hükümeti kurulması ve bu hükümete tam zamanlı ve uzun vadeli çalışmak üzere bir başkan atanması. Bu hükümetin ekonomi politikasına ilişkin üye ülkeler tarafından alınacak başlıca kararları tartışması,
  • Genç nüfusun istihdama katılması için bir plan oluşturulması,
  • Yenilenebilir enerji için gerçekleştirilecek faaliyetleri koordine edecek Avrupa Enerji Topluluğu kurulması, 
  • Avro Alanı’na yönelik olarak, sermaye bulunmasını da içeren yeni bir bütünleşme aşaması oluşturulması,

 

Hollande, Almanya’nın, birçok kere birleşmenin yeni bir aşamasının oluşturulması ve siyasi birlik için hazır olduğunu açıkladığını, Fransa’nın da iki sene içinde siyasi birliğin oluşturulmasını istediğini söyledi. Ancak siyasi birliğin şeklinin nasıl olacağını henüz açıklamadı. Hollande, iktidara gelmesinin ikinci yılında bu mücadeleyi ele alacağını ve aynı zamanda artan işsizlik eğilimini de tersine çevireceğini belirtti. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel de François Hollande ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade ederek Fransa-Almanya ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını, François Hollande ile kişisel ilişkilerinin iyi olduğunu ancak bunun bazen anlaşmazlığa düşmeyecekleri anlamına gelmediğine dikkat çekti. Fransa’nın AB’nin önemli bir parçası olduğunu, Avro Alanı için daha da önemli olduğunu ifade eden Hollande, Fransa ve Almanya olmadan Avrupa’nın ilerleyemeyeceğinin altını çizdi. Hollande ise her iki ülkenin de AB’deki durgunluktan etkilendiğini, Eylül ayında yapılacak Alman seçimlerini beklemeden Merkel ile bir anlaşmaya varabileceklerini belirtti.