İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2013

AB ile İsviçre arasında rekabet otoritelerinin işbirliğini düzenleyen bir anlaşma imzalandı

AB ile İsviçre arasında rekabet otoriteleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini öngören anlaşma 17 Mayıs tarihinde imzalandı. Böylece AB, ABD, Kanada, Japonya ve Güney Kore’nin ardından uluslararası alanda rekabet otoriteleri arasındaki işbirliğini düzenleyen beşinci anlaşmayı İsviçre ile imzalamış oldu. Söz konusu anlaşma rekabet kurallarının etkin olarak uygulanmasında ve rekabet politikası sorunlarını ve uygulanma önceliklerinin tartışılmasında işbirliği yapılmasını öngörüyor. Ayrıca anlaşmaya göre, taraflar birbirlerinin önemli çıkarlarını etkileyecek rekabet uygulamalarını karşılıklı olarak bildirecekler ve biri diğerinden ülkesindeki rekabete aykırı uygulama için soruşturma açması için talepte bulunabilecek. AB’nin bu konuda daha önce başka ülkelerle yaptığı anlaşmalara göre bir yenilik olarak, İsviçre ile yapılan anlaşma ile  rekabet otoriteleri rekabete aykırı uygulamalara karşı açtıkları soruşturmalar sırasında elde ettikleri bilgileri de paylaşabilecekler.