İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2013

AB, görsel-işitsel sektörün Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı kapsamının dışında tutulmasını talep ediyor

17 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen Kültür Konseyi’nde görsel işitsel sektörünün Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın dışında tutulup tutulması konusu ele alındı. AB Kültür Konseyi öncesinde, 14 AB üyesi devletin (Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, GKRY, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Yunanistan, Lüksemburg, İspanya, Slovenya, Macaristan ve İtalya) Kültür Bakanları,  AB İrlanda Konsey Başkanlığı’na bir mektup sunarak görsel-işitsel sektörünü anlaşmanın kapsamının dışında tutulmasına ilişkin çağrıda bulundular. Söz konusu ülkeler, görsel-işitsel sektörünün anlaşmanın kapsamına dâhil edilmesi üzerine kültürel ürünlerde sübvansiyon ve kota uygulama haklarının kaldırılması konusunda endişe duyuyor. AB Kültür Konseyi’nde, bu ülkelerin yanı sıra Temmuz ayında AB üyesi olacak Hırvatistan, Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı taslaktan görsel-işitsel sektörünü çıkarılmasını talebini yinelediler ancak İngiltere ise tüm sektörlerin müzakere edilmesi için baskı yaptı. Avrupa Komisyonu’nun Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten sorumlu  üyesi Androulla Vassiliou ise görsel-işitsel sektörünün anlaşmanın kapsamına dâhil edilmemesi yönünde görüşlerini bildirdi. Bu konunun Avrupa Parlamentosu’nda da görüşülmesi bekleniliyor.