İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2013

Avrupa Komisyonu eko-inovasyon projelerine yönelik 2013 proje teklif çağrısını başlattı

Avrupa Komisyonu eko-inovasyon alanında en iyi 45 projeyi desteklemek için Eko-inovasyon, Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (Competitiveness and Innovation Framework Programme-CIP) kapsamında teklif çağrısını başlattı. 2008-2013 dönemi için ayrılan toplam bütçe 220 Milyon Avro. 2013 yılına ait proje teklif çağrısının 31.5 Milyon Avro’luk bir bütçeye sahip olacağı açıklandı. 

Öncelikli çevre-dostu çözüm önerileri; su, sürdürülebilir yapı ürünleri, yeşil iş, gıda ve içme sektörü ile geri dönüşebilir ürünler olarak belirlendi. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsayan teklif çağrısı, proje maliyetinin yüzde 50’sine ulaşan ortak finansmanı kapsamakta. 27 AB Üyesinin yanı sıra; Norveç, İzlanda, Lihteştayn, Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya, İsrail, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’deki tüzel kişilere açık olan teklif çağrısı 5 Eylül 2013 Brüksel saatiyle 17.00’ye kadar devam edecek.

Proje teklif çağrısına http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm internet adresinden ulaşılabilir.