İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 MAYIS 2013

ANDOR’UN TÜRKİYE ZİYARETİNDE 19’UNCU FASIL GÖRÜŞÜLDÜ

Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi László Andor 8-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri kapsamında ilgili fasıllara ilişkin mevcut sorunlara getirilmesi istenilen çözüm önerileri ve mali işbirliği konularında temaslarda bulundu.

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinde 22’nci fasıl olan “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” faslında son dönemlerdeki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını dile getiren Andor, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile gerçekleştirdiği görüşmelerinde 19’uncu “Sosyal Politika ve İstihdam” faslının da açılması gerektiğini beyan edildi. Andor ile aynı görüşü paylaşan Bakan Bağış özellikle Türkiye’nin, AB’nin kurallarına uygun olarak gösterdiği 2012 yılı performansını hatırlattı.

Andor’un Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Faruk Çelik ile yaptığı görüşmelerinde Türkiye’deki sendika mevzuatının AB’ye uyumu konusundaki son durumu değerlendirildi. Bu konuda Türk mevzuatının ilerleme kaydettiğini dile getiren Andor, Türkiye’nin söz konusu mevzuatta özellikle Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) kapsamındaki kuralların Türkiye tarafından dikkate alınmasının önemli olduğunu hatırlattı. 19’uncu fasla ilişkin çalışmaların ve tıkanıklığa yol açan sorunlara ilişkin çözüm yollarının başlatılması için de her iki taraftan da olumlu değerlendirmeler sunuldu.

AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamalarına katılan Andor ayrıca Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile görüşmeler gerçekleştirdi.