İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 MAYIS 2013

Avrupa Komisyonu, AB vatandaşlarının haklarına yönelik yeni bir Eylem Planı hazırladı

Avrupa Komisyonu 8 Mayıs 2013 tarihinde, AB üye ülke vatandaşlarının Birlik içerisinde tanınan hakları daha iyi kullanabilmesine yönelik, 12 maddeden oluşan bir eylem planı teklif etti. 2013 AB Vatandaşlık Raporu’nda yer verilen 12 maddelik eylem planı, AB vatandaşlarına sunulan hakların daha etkin kullanılmasını hedefliyor. Söz konusu maddeler, bir AB üye ülke vatandaşının, başka bir AB üye ülkesinde çalışmasından, Birliğin demokratik süreçlerine etkin katılımına kadar geniş bir yelpazede sıralanıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından 6 alanda sıralanan 12 maddelik eylem planı ise şunları içeriyor:

  • AB çapında çalışanlar, öğrenciler ve mesleki eğitim alanlar için her türlü engelin kaldırılması (bu kapsamda özellikle sosyal güvenlik sistemlerinin tam uyum içerisinde tüm AB vatandaşlarının, AB çapında çalışmasına olanak sağlanması gerekliliği belirtiliyor);
  • Üye Devletlerde, milliyete bağlı ayrımcılığın ortadan kaldırılması (özellikle vatandaşlığa kabul ve kişisel kimlik belgelerine erişim konularında Üye Devletler arasında daha etkin işbirliği);
  • AB çapında toplumun korunmaya muhtaç kesimlerine yönelik iyileştirici düzenlemeler;
  • AB çapında ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması (özellikle online alışverişte ve para transferlerinde);
  • AB ile ilgili bilgilerin, Birlik çapında daha etkin duyurulması ve bu sayede tüm AB vatandaşlarının her türlü konuda bilgilendirilmesi;
  • AB vatandaşlarının AB çapında demokratik süreçlere katılımlarının garanti altına alınması (özellikle de Parlamento seçimleri ve ulusal seçimlerde).