İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 MAYIS 2013

Avrupa Komisyonu Atlantik bölgesi için denizcilik stratejisini açıkladı

Avrupa Komisyonu 13 Mayıs 2013 tarihinde Atlantik Okyanusu bölgesinde deniz ve denizcilik ekonomisini canlandırmayı amaçlayan bir Eylem Planı kabul etti. Eylem Planı Komisyon tarafından 2011’de onaylanan Atlantik Stratejisi’nin devamı niteliğinde. Plan’ın amacı AB’nin Atlantik’e kıyısı olan ülkelerinin (Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, Portekiz), bu ülkelerin bölgelerinin ve Komisyon’un mavi ekonomi kapsamında ki bu politikanın Avrupa’da 2020’ye kadar 7 milyon iş gücü yaratma potansiyeli olduğu düşünülüyor, kıyı bölgelerinde nasıl sürdürülebilir kalkınma gerçekleştirebileceğini gözler önüne sermek. Planda, aynı zamanda, Atlantik Okyanusu’nda çevresel ve ekolojik istikrarın da korunması öngörülüyor.

Eylem Planı Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan ülkelerin birlikte çalışması hususuna vurgu yaparken; ülkelere bilgi, masraf, deneyim ve en iyi uygulamaları kendi aralarında paylaşmalarını ve deniz ve denizcilik alanında yeni işbirliği alanları yaratmalarını öneriyor. Eylem Planı ayrıca Atlantik sularında kalkınmanın gerçekleştirilmesinin önündeki zorluklara çözümler sunmak, karbon ayak izini azaltmak, denizin doğal kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmak, olası öne çıkacak tehlikelerle ve acil vakalarla başa çıkmak ve ekosistem yönetimi yaklaşımını hayata geçirmek amaçlarını içinde barındırıyor. Bunlara ulaşmak için Plan’da dört tane temel hedef belirtiliyor:

  • Girişimciliği ve yeniliği desteklemek
  • Deniz ve kıyı şeritlerinde çevreyi korumak, bu alanları geliştirmek
  • Erişilebilirliği ve bağlanabilirliği geliştirmek
  • Sürdürülebilir ve sosyal kapsayıcı bir bölgesel kalkınma modeli yaratmak

Kararlaştırılan eylemlerin turizm pazarının büyümesi, denizde bulunan düzeneklere olan talebin karşılanması, geleneksel ve yeni ortaya çıkan deniz endüstrileri konularındaki formasyonların ve eğitimlerin iyileştirilmesi, iklim değişikliği etkilerinin daha iyi anlaşılması için okyanusa bağlı araştırma kapsamında işbirliğinin artması üzerine olması planlanıyor. Plan, AB’nin Mavi Kalkınma Stratejisi’ne katkı yapacağı gibi, Komisyon’un sürdürülebilir kalkınma ve iş yaratma amacıyla bölgesel işbirliğini desteklemesini gerçekleştirmede önemli bir rol oynayacak.