İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 MAYIS 2013

BAĞIŞ: “TÜRKİYE, GENİŞ AVRUPA AİLESİNİN TABİİ BİR ÜYESİDİR”

AB Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında yazılı mesajı:

"Türkiye’nin Avrupa Birliği perspektifi çerçevesinde bu yıl ülkemizde 14. kez Avrupa Günü’nü kutluyoruz. Avrupa Günü’nün başlangıcını da temsil eden Robert Schuman’ın 9 Mayıs 1950 tarihli deklarasyonunun bu vesile ile bir kez daha hatırlanıyor olması önemlidir. Türkiye olarak bu deklarasyonda özellikle dünya barışına yönelik hedef ve fikirleri paylaşıyoruz. Ama maalesef bugün Avrupa Birliği’nin bu iddiadan uzaklaşma eğilimleri gösterdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Avrupa Birliği’nin temsil ettiği değerlerin aşındırıldığını tedirginlikle müşahede ediyoruz. Türkiye olarak Avrupa Birliği’nin yaşadığı sorunları da sahiplenme ve bu sorunların çözümüne katkı sağlama gibi bir iradeyi her zaman paylaşıyoruz ve buna da muktediriz. 

Fasıl açılmayan son 5 Dönem Başkanlığı’nın ardından İrlanda Dönem Başkanlığı’nda bir faslın müzakerelere açılacak olması, vize muafiyeti konusunda bazı kritik eşiklerin aşılması ve önümüzdeki döneme ilişkin de olumlu mesajların veriliyor olması artık Türkiye-AB ilişkilerine bağnazlığın değil, hakkaniyetin hâkim olması noktasında ümit vericidir. Ancak bu gelişmelerin ve pozitif mesajların ileri somut adımlarla desteklenmesi gerektiği aşikârdır. Türkiye, geniş Avrupa ailesinin tabii bir üyesidir ve Türkiyesiz bir Avrupa Birliği eksik kalacaktır."