İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 MAYIS 2013

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ AVRUPA KOMİSYONU’NUN İSTİHDAM, SOSYAL İŞLER VE UYUMDAN SORUMLU ÜYESİ LÁSZLÓ ANDOR İLE GÖRÜŞTÜ

Avrupa Komisyonu’nun İstihdam, Sosyal İşler ve Uyumdan Sorumlu Üyesi László Andor 8-10 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul ve Ankara’yı içine alan üç günlük bir resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye geldi.

Ziyareti kapsamında Avrupa Komisyonu Üyesi László Andor 8 Mart tarihinde AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert’in de yer aldığı heyet ile TBMM’de bir araya geldi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın, Avrupa Komisyonu Üyesi László Andor ile 8 Mart’ta yaptığı görüşmenin ana gündem maddesini ise Türkiye’nin AB müzakere sürecinde 19’uncu fasıl olan “Sosyal Politikalar ve İstihdam” faslı ve Türkiye’ye uygulanan siyasi ve teknik blokaj oluşturdu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, 19’uncu fasla ilişkin gelişmeleri özetlediği görüşmede, özellikle Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun yasalaşmasının Türkiye açısından çok büyük bir ilerleme olduğunun altını çizdi ve 19’uncu faslın açılması yönündeki beklentisini dile getirdi. Türkiye’nin bu alanda kaydetmiş olduğu ilerlemenin AB tarafından da değerlendirilmesi ve bu faslın müzakereye açılması gerektiğine vurgu yapan AB Bakanı Bağış, faslın açılmasının bu alanda bugüne kadar gösterilen performansın devamı açısından Türkiye’yi cesaretlendireceğini vurguladı. AB Bakanı Bağış, görüşmelerde 19’uncu fasla ilişkin varılabilecek bir uzlaşıya AB Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceklerini de sözlerine ekledi.

AB Bakanı Bağış ayrıca uygulanan siyasi blokaj sebebiyle Türkiye’nin 16 faslı müzakereye açamadığına değindi ve müzakereye açılabilecek 3 fasla ilişkin zorlu açılış kriterlerinin de adeta bir “teknik blokaja” dönüştüğüne dikkati çekti. Söz konusu fasılların teknik blokaj nedeniyle müzakereye açılamaz durumda olduğunu belirten Bağış, müzakere sürecindeki bir aday ülkenin AB tarafından cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu Üyesi László Andor ise söz konusu açılış kriterlerinin AB Konseyi tarafından belirlendiğini ve kendileri tarafından değiştirilemeyeceğini belirterek, Türkiye’nin gösterdiği performansı ve ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Avrupa Komisyonu Üyesi László Andor ayrıca, 9 Mayıs’ta Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile teknik kriterlerin karşılanması konusunda görüşmeler yapacaklarını ve bu alanda daha ileri aşamaya nasıl geçilebileceğini değerlendirileceklerini aktardı.

Türkiye ziyareti kapsamında Ankara ve İstanbul’da bazı temaslar gerçekleştirecek olan Avrupa Komisyonu Üyesi László Andor ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın İstanbul’daki Yıllık Toplantısı ve İş Forumu’a Avrupa Komisyonu’nu temsilen katılacak.