İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 MAYIS 2013

TÜSİAD TARAFINDAN “TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ” BAŞLIKLI BİR SEMİNER DÜZENLENDİ

TÜSİAD tarafından 6 Mayıs 2013 tarihinde “Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) ve Türkiye Ekonomisine Etkileri” başlıklı bir seminer düzenlendi. TÜSİAD Genel Sekreteri Zafer Ali Yavan ve T.C Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemalettin Damlacı açılış konuşmalarında, ABD ve AB arasındaki TTYO anlaşmasının Türkiye üzerine önemli etkiler yaratacağını belirttiler. Damlacı, AB ve ABD örneği üzerinden yola çıkarak, Türk iş dünyasının Türkiye-ABD arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılması için lobi faaliyetlerinde bulunmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Seminerin “Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın Etki Analizi: Makroekonomik Bakış” başlıklı panelinde, Almanya IFO Enstitüsü Ticaret Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Erdal Yalçın Dünya Ticaret Örgütü’ndeki çok taraflı ticaret müzakerelerinin ilerlememesi, AB ve ABD’nin yaşadıkları ekonomik ve mali krizler ve uluslararası alanda artan rekabet sonucunda, AB ve ABD’nin TTYO için müzakereleri başlatmaya karar verdiklerini açıkladı. Günümüzde, AB ve ABD arasında özellikle makine, ulaşım ekipmanları, kimyasallar, elektronik ve metaller üzerinden yapılan ticari faaliyetlere dikkat çeken Yalçın, TTYO’nun yürürlüğe girmesiyle, AB ve ABD’nin farklı sektörlerde uzmanlaşma ihtimalinin olmadığını açıkladı.  AB ve ABD arasında tarife dışı engellerin kaldırılmasıyla, iki taraf arasında ticari ilişkilerin önemli derecede güçleneceğini belirten Yalçın, İFO Enstitüsü nezdinde yapılan araştırmalara göre de,  bu sürece dâhil olmadığı takdirde, kısa dönemde Türkiye ekonomisinin büyüme hızında yüzde 2,5’lik bir düşüş kaydedilmesi tahmin ediliyor. Öte yandan panelde yapılan tartışmalar esnasında bu oranın Türk yetkililer tarafından eleştirildiği dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu TTYO Baş Müzakerecisi I. Garcia Bercero konuşmasında AB ve ABD arasındaki öngörülen anlaşmanın kapsamı hakkında bilgiler verdi. Söz konusu anlaşma ile özellikle kamu alımları, pazara erişim ve hizmetler alanlarında uygulanan tarife dışı engellerin kaldırmasına odaklanılacağını açıkladı. Türkiye’nin TTYO’dan olumsuz etkilenmemesi için, Bercero ayrıca Avrupa Komisyonu’nun ABD yetkililerine, Türkiye ile paralel bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmelerinin ve imzalamalarının önemini hatırlattı.

Türkiye-AB ilişkilerinin tarihçesine ve Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmalarına değinen Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürü Murat Yapıcı, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkileri ele aldı. AB ve ABD arasında öngörülen TTYO’ye paralel olarak, Türkiye’nin de ABD ile bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmesi büyük önem taşıdığını ifade eden Yapıcı’ya göre, ABD ve Türkiye arasında yürütülebilecek müzakerelerde, sanayi ve tarım ürünlerinde tarifelerin kaldırılması, tarım sübvansiyonlarının kaldırılması, sağlık ve bitki sağlığına ilişkin önlemlerin uyumlaştırılması, hizmetlerin ve yatırımların serbestleştirilmesi ve kamu alımları, fikri mülkiyet hakları, devlet yardımları ve teknik düzenlemelerin de ele alınması bekleniyor.

Son olarak, moderatörlüğünü TÜSİAD Uluslararası Koordinatörü Bahadır Kaleağası’nın üstediği “Türk İş Dünyası Gözünden TTYO’nin Niteliksel Etki Analizi”  başlıklı panelde, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Rint Akyüz de kendi sektörlerinin TTYO’den nasıl etkilenecekleri konusunda görüşlerini paylaştılar. Bu kapsamda, örneğin Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri göre, Türkiye’nin TTYO dışında kalması halinde, 20 milyar dolar civarında bir zararla karşı karşıya kalabilecek.