İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 MAYIS 2013

SOMALİ KONFERANSI LONDRA’DA TOPLANDI

Somali Konferansı, 7 Mayıs 2013 tarihinde, Somali’de yirmi yıl süren çatışmanın ardından ülkenin yeniden imarı için destek toplamak amacıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Somali’nin ortağı elli dört ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisinin katılımıyla İngiltere ve Somali’nin ev sahipliğinde Londra’da gerçekleşti.

Açılış oturumunda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Somali’de Eylül 2012 itibarıyla yaşanan gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu konuda Somali'de oluşan ümit verici tablonun devamlılığının kapsamlı bir çözüm stratejisiyle pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, 3 Haziran tarihinde kurulaması beklenen Birleşmiş Milletler (BM) Somali Destek Misyonu'nun (UNSOM) bu konuda etkili olacağını belirtti. Ülkenin devlet yapılanmasının güçlenmesinde ve barışın sürekli hale gelmesinde Türkiye’den gelecek yardımların da sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye’nin siyasi uzlaşma, Somali güvenlik güçlerinin yeniden yapılandırılması ve ekonomik iyileşme ile altyapının oluşturulmasına öncelik verilmesinin önemini ifade eden Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye’nin Somali halkının sağlık, eğitim, ulaşım, su ve enerji gibi alanlardaki acil ihtiyaçlarına ilişkin çabalarına değindi. AB’nin, Avrupa Komisyonu’nun Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs tarafından temsil edildiği Somali Konferansı’nda AB, Somali’de yargı sistemi ve polis gücüne 44 milyon avro destek sağlama taahhüdünde bulundu. AB, 2008 yılından bu yana ülkede güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için Somali’ye 1,2 milyar avro tutarında destek sağlamıştı. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, güvenliğin yargı ve hukukun üstünlüğü ile bağlantılı olduğu vurgulanarak, gerçekçi bir yargı sisteminin daha güvenli bir ortam yaratılması, halkın devlete olan güveninin yeniden tesis edilmesi ve uzlaşının sağlanması için kilit rol oynayacağının altı çizildi. Açıklamada ayrıca, halkın yargıya eşit ve adil bir şekilde erişiminin garanti altına alınması ve yargının bağımsızlığının devletin tutarlılığı açısından bir önkoşul niteliğinde olduğu vurgulandı.

AB tarafından sağlanacak 44 milyon avroluk destek, polis ve yargı alanlarında yönetişimin güçlendirilmesi için kullanılacak. Bu tutarın yarısı, güvelik sektörü reformu için ve adli birliklerin, muhafızların ve polisin eğitilmesine ayrılacak.

Londra’daki Somali Konferansı, 2013 yılında Somali’de istikrarın ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak etkinliklerden birini oluşturuyor. 2013 yılı Eylül ayında AB’nin ev sahipliğinde Somali’nin yeniden imar planı olan Geçiş Sözleşmesi’nin ele alınacağı bir konferans daha gerçekleştirilecek.