İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 MAYIS 2013

AB’den gıda güvenliği için yeni tedbirler

Geçtiğimiz aylarda yaşanan at eti skandalının ardından Avrupa Komisyonu tüm tarım-gıda zincirini kapsayan sağlık ve güvenlik standartlarının uygulanmasını güçlendirmek için bir tedbir paketini kabul etti. Gıda üretiminde tüketiciler için gıdanın güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin önemine değinilen önlem paketinde riske dayalı yaklaşım modeli ile sağlığın korunması, daha etkin kontrol araçlarının temini ve gıda zincirinin çalışmasına rehberlik eden kuralların daha etkin bir şekilde uygulanması için modernize edilmiş ve basitleştirilmiş bir yaklaşım getiriliyor.

Paket, mevzuatın sadeleştirilmesine ve akıllı düzenlemeler ile işletmeler için idari yükün azaltılmasına ve denetlemelerin basitleştirilmesine imkân sağlıyor. Halen gıda zincirini kapsayan AB mevzuatında bulunan 70 ayrı düzenleme bu yeni paket ile beşe düşürülürken,  çiftçiler, yetiştiriciler ve gıda işletmeleri için süreç ve prosedürlerdeki bürokrasi azaltılıyor.

AB’nin Sağlık ve Tüketiciden Sorumlu Komisyon Üyesi Tonio Borg yaptığı açıklamada, tarım-gıda endüstrisinin 48 milyon kişiyi istihdam ettiğini ve yarattığı yıllık 750 milyar avro değer ile AB’nin ikinci büyük sektörü olduğunu ifade etti. AB’nin dünyadaki en yüksek gıda güvenliği standartlarına sahip olduğunu belirten Borg, ancak ortaya çıkan son at eti skandalı ile hala düzeltilmesi gereken alanların var olduğunun görüldüğünü vurguladı. Borg, alınan derslerle hazırlanan paketin daha güvenli gıda için daha akılcı kurallar sağlamayı amaçladığını ve at eti skandalının bilinçli bir dolandırıcılık eylemi olduğunun altını çizdi.

Tekliflerin AB üye ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması halinde gıdada rastgele denetimlerin zorunlu hale gelmesine imkân sağlayacak paket, 2016 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak.