İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 MAYIS 2013

Avrupa Komisyonu Tek Avrupa Hava Sahası’na ilişkin yeni düzenlemeler getirdi

Avrupa Komisyonu 3 Mayıs tarihinde Tek Avrupa Hava sahasına ilişkin uygulama Tüzüklerini gözden geçirerek Tek Avrupa Hava Sahası Performans Çizelgesinin ikinci referans dönemi (2015-2019) hedeflerine ilişkin bir çerçeve oluşturdu. Gözden geçirilmiş yeni Çizelge (scheme) daha iyi seyrüsefer hizmetleri sunulması, daha ucuz uçuşlara imkan tanınması, uçak seferlerinde daha az gecikme yaşanması ve havayolu şirketleri ve yolcular için gereksiz maliyetlerden tasarruf edilmesine yönelik olarak üye devletler için bağlayıcı hedefler öngörüyor. Böylece, havayolu seyrüsefer hizmetlerinin bütün halkalarını kapsayan “kapıdan kapıya” (gate-to-gate) yaklaşımının hayata geçirilmesi amacıyla dört ana performans alanına (Güvenlik, Çevre, Kapasite ve Maliyet Etkinliği) ilişkin olarak  ilk kez ikinci referans dönemi için bağlayıcı hedefler belirlenmiş oldu.