İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 MAYIS 2013

AB KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası Grubu tarafından hazırlanan ve küçük ve orta boy işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak çeşitli faaliyetleri içeren ortak rapor 2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde Dublin’de düzenlenen Gayrıresmi Rekabet Konseyi Toplantısı’nda kamuoyuyla paylaşıldı. Aynı toplantıda Avrupa Komisyonu’nun İşletmeler ve Sanayi Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani KOBİ’lere yönelik yeni bir portalın açılışını gerçekleştirdi. 

 Raporda KOBİ’lere yönelik bugüne kadar olan ve halihazırda devam eden AB fonları ve AYB kredilerine yer verilirken 2014-2020 döneminde geçerli olacak ve Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı’nın (CIP) yerini alacak COSME Programı da tanıtılıyor. Buna göre COSME Programı CIP kapsamındaki araçları iyileştirerek kullanmaya devam edecek. COSME altında büyümenin destekleyecek yatırımlar için oluşturulan özsermaye aracı ile KOBİ’lere risk sermayesi başta olmak üzere ticaret odaklı geri ödenebilir özsermaye finansmanı sağlanacak. Yeni programın bir diğer öne çıkan özelliği KOBİ’lere doğrudan ya da diğer risk paylaşımı düzenlemeleriyle kredi sağlanacak olması. Bunun yanında COSME Programı araştırma ve yenilikçilik yönü kuvvetli KOBİ’leri destekleyen Ufuklar 2020 Programı ile uyumlu olarak planlandı.