İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 MAYIS 2013

Avrupa Komisyonu’ndan çevreye duyarlı altyapı tesisleri için yeni bir strateji

Avrupa Komisyonu 6 Mayıs 2013 tarihli çevreye duyarlı altyapı tesislerini teşvik edici yeni bir strateji açıkladı. Stratejinin getireceği ekonomik ve yeni istihdam imkânlarının yanında doğa için yatırım seçeneklerinin arttırılmasının da söz konusu olduğu açıklandı. Tarım, ormancılık, doğa, su, kıyı ve balıkçılık, bölgesel ve iklim değişikliği politikalarında etkili olması beklenen strateji çerçevesinde, 2013 yılı sonuna kadar, çözüm önerileri getirmesi için 2014 ve 2020 yılları arasındaki altyapı çalışmalarının bu tür politikalar üzerindeki etki analizi çıkarılacak. Çevreye duyarlı altyapı çalışmalarını destekleyen projeler için de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası 2014 yılına kadar destek vereceğini açıkladı. 2017 yılı sonunda Komisyon’un çözüm önerilerini “yeşil altyapı” raporu kapsamında yayımlaması öngörülüyor.