İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25 NİSAN-2 MAYIS 2013

3-4 MAYIS 2013 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK AVRUPA VE TÜRK HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA SOSYAL MEDYA HUKUKU SEMPOZYUMU?

Sosyal Medya Kendi Hukukunu Yaratıyor

İktisadi Kalkınma Vakfı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

İstanbul Barosu ve ÇHD

sosyal medyanın rolü, facebook, twitter ve hukuki yönleri

konularını gündeme getiriyor.

 

Sosyal medyanın hayatın her alanında yer alması ile birlikte, hukukun da yeniden şekillendiği bir döneme girilmiştir.

Devletin veya hükümetlerin sosyal medyayı bir tehdit olarak görmesi ve aşırı derecede düzenlemeye çalışması, sansür uygulanması sonucunu doğurabilmekte, bu gibi mecralarda açıklanan ifadeler üzerinden kişilerin cezalandırılması giderek yaygınlaşmaktadır. Bu noktada, teknolojik gelişme karşısında hukuk düzeninin konumu ve sınırları tartışılmaktadır.

İşte bu tartışmanın her yönüyle yürütülebilmesi amacıyla, İktisadi Kalkınma Vakfı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derneği işbirliği ile “Avrupa ve Türk Hukukundaki Gelişmeler Işığında Sosyal Medya Hukuku Sempozyumu”  düzenlenmiştir.

Sempozyumun amacı, hukukçu, iletişimci ve sosyologlar arasında ortak bir dilin üretilmesi ve sosyal medya hukuku ile ilgili  sorunların çok yönlü bir biçimde ele alınmasıdır.

Sempozyumda, bilgi toplumuna geçiş sürecinde sosyal medyanın rolü, özel hayata ve “devlet sırrı”na ilişkin sonuçları, sosyal medyada telif hakları ve reklamcılık, nefret söylemi ve bilgi güvenliği gibi konuların yanısıra, günümüzde Twitter  ve Facebook üzerinden işlenen suçlar bağlamında çokça tartışılan “sosyal medyanın cezai takibi” konusu da derinlemesine tartışılacaktır.

 

3-4 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul Sanayi Odası Meclis Salonu’nda (Odakule), gerçekleştirilecek olan Sempozyum tüm ilgilenenlerin katılımına açıktır.