İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25 NİSAN-2 MAYIS 2013

Avrupa Komisyonu İspanya tarafından açıklanan İstikrar Programı ve Reform Programı’nı olumlu karşıladı

Avrupa Komisyonu 26 Nisan 2013 tarihinde İspanya Hükümeti tarafından kabul edilen İstikrar Programı ve Reform Programı’nı olumlu karşıladığını açıkladı. Avrupa Komisyonu İspanya’nın her iki programında belirtilen politika planlarını, ülkenin aşırı kamu açığı göz önüne alındığında ne derecede yeterli olabileceğini değerlendirmek üzere inceleyecek.

İspanya’nın mali hedeflerine göre,  aşırı bütçe açığının düzeltilmesinin 2014 yerine 2016’ya ertelenmesi (GSYİH’nın yüzde 3’ünün altına) Avrupa Komisyonu’nun teknik servisleri tarafından belirlenen, zorlu ekonomik ortamda dengeli mali konsolidasyonun ne şekilde olacağına ilişkin hedefleriyle uyumluluk gösteriyor. İstikrar Programı’ndaki mali rotanın ihtiyati makroekonomik varsayımlara ve yeterli ölçüde yapısal reformlara dayanması önem taşıyor. Avrupa Komisyonu İspanya’nın reform ve istikrar programlarına ilişkin tavsiye ve sonuçlarını 29 Mayıs’ta açıklayacak.