İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25 NİSAN-2 MAYIS 2013

Avrupa Komisyonu GKRY’de bölgesel fonların etkisinin artırılmasına yönelik yeni bir plan kabul etti

Avrupa Komisyonu 26 Nisan tarihinde GKRY’nin bu yılın başında talep ettiği 21 Milyon Avro değerindeki yapısal fon ödeneklerini yeniden düzenleyen programlama planını kabul etti. Bahsi geçen plan, GKRY’de büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olmayı ve buradaki AB bölgesel fonlarının etkisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Avrupa Komisyonu, almış olduğu yeniden düzenleme kararı ile sosyo-ekonomik krizle mücadele eden GKRY’ne yardımcı olmayı ve istihdamı desteklemek için gereken uygun yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçladığını belirtti. Alınan kararla, bölgesel politika alanlarında daha az uygulanan fonların kısa dönemde büyüme ve istihdama yönelik fonlara aktarılması öngörülüyor. Yeniden düzenlenen fonlar öncelikli olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik projelere aktarılacak. Bununla birlikte, aktarılacak fonlarda kırsal ve kentsel alanların yenilenmesi projeleri ile yenilenebilir enerji ve yenilikçilik alanlarında gelecek vadeden ek projelere de öncelik verileceği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu, bu kararın sadece bir başlangıç niteliğinde olduğunu ve alınan bu kararı, GKRY’ye 2007-2013 yılları için verilecek 600 Milyon avrodan tek bir avronun kaybedilmemesi amacıyla yeniden bir planlama sürecinin izleyeceğini belirtti.