İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25 NİSAN-2 MAYIS 2013

Avrupa Birliği’nde enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı arttı

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) tarafından 26 Nisan 2013 tarihinde açıklanan veriler 2011 yılında AB-27’nin toplam enerji tüketiminde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin payının yüzde 13’e eriştiğini gösterdi. 2004 yılında yüzde 7,9 olan bu oran 2010 yılında yüzde 12,1 olarak açıklanmıştı. 2010-2011 döneminde neredeyse tüm üye devletlerde nihai enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı artarken bu alanda yüzde 46,8 ile İsveç’in başı çektiği, ardından yüzde 33,1 ile Letonya, yüzde 31,8 ile Finlandiya ve yüzde 30,9 ile Avusturya’nın geldiği görülüyor. Nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,4 ile Malta, yüzde 2,9 ile Lüksemburg, yüzde 3,8 ile İngiltere ve yüzde 4,1 ile Belçika olarak sıralanıyor. Öte yandan son açıklanan Eurostat verileri Estonya’nın yenilenebilir enerji konusunda 2020 hedefini geçen ilk Üye Devlet olduğunu gösterdi. 2020 yılında nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 25’e çıkaracağını taahhüt eden Estonya’da bu oran 2011 yılında yüzde 25,9 olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili verilerin tamamı http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-26042013-AP/EN/8-26042013-AP-EN.PDF internet sayfasında yer alıyor.