İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-24 NİSAN 2013

İKV, TOBB, YEDİTEPE VE AMSTERDAM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU” YAZ OKULU PROGRAMI: 17 HAZİRAN - 10 TEMMUZ 2013

İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte “Avrupa Birliği Hukuku” hakkında bir yaz okulu düzenlenecektir. Bu sene 7’incisi düzenlenen ve 17 Haziran - 10 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yaz okulunda dersler İngilizce olarak Amsterdam Üniversitesi öğretim üyeleri ve Avrupa Adalet Divanı yargıçları tarafından verilecektir. Yaz okulu 3 hafta sürecek olup dersler hafta içi her gün Yeditepe Üniversitesi’nde yapılacaktır.

Programı ekte sunulan yaz okulunda AB Anayasa Hukuku, İç Pazar Hukuku, Kişilerin Serbest Dolaşımı, AB ve Türkiye İlişkileri, DTÖ ve Bölgesel Ticaret Anlaşmaları, Devletler Hukuku ve AB, AB ve İnsan Hakları, AB Hukuku Uygulamaları gibi konu başlıkları Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi mensubu uzman akademisyenler ve Avrupa Adalet Divanı yargıçları tarafından anlatılacaktır.

Yaz okulu öğretim kadrosu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Amsterdam Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Daniela Obradovic, Prof. Dr. Ronald van Ooik, Prof. Dr. James Mathis, Prof. Dr. Catherine Brölmann, Prof. Dr. Yvonne Donders, Dr. Thomas Vandamme, Dr. Josephine van Zeben ile Avrupa Adalet Divanı yargıçları Prof. Dr. Vilenas Vadapalas ve Miro Prek

Özellikle Türkiye’nin AET ile imzaladığı 1963 tarihli Ortaklık Anlaşması’nın son aşamasını oluşturan gümrük birliğinin yürürlüğe girmesi ile başlayan ve AB adaylığı ile hız kazanan süreç içinde Türkiye siyasi ve ekonomik alanda birçok hukuki ve idari reform yaparak, AB müktesebatına uyumu büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu açıdan AB hukukunun farklı yönleri hakkında bilgi sahibi olmak, Türkiye’de AB’ye katılım sürecinde atılan hukuki ve idari adımları ve reform sürecinin yönünü anlamak açısından faydalı olacaktır. Rekabetten, tüketicinin korunmasına, ticaretten teşviklere kadar hukuk sistemimiz için model oluşturan AB hukuk sistemini bilmek bir aday ülke olan Türkiye’de hukukun işleyişi ve gelişimini anlamak açısından büyük önem taşımaktadır.