İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-24 NİSAN 2013

ÜYE ÜLKELER AVRO ALANI TEK BANKACILIK DENETİMİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) Bankacılık sektörünün tek denetim mekanizması için 18 Mart 2013 tarihinde Avrupa Parlamentosu’yla anlaşmaya vardı. Geçen ay 19 Mart’ta anlaşmaya varılan tek denetim mekanizması 2 tüzük içeriyor.  Birinci tüzük, Avrupa Merkez Bankası’na verilen denetim yetkilerine ilişkin iken,  diğer tüzük, Avrupa Bankacılık Kurumu’nun kurulmasına ilişkin 1093/2010 no’lu tüzükte değişiklik öngörüyor. Tek denetim mekanizması Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve üye ülkelerde denetim kurumları tarafından oluşturulacak.

Para politikası ve ihtiyati denetim arasında menfaat çatışmasının önlenmesi amacıyla AMB’nin parasal görevleri denetim görevlerinden ayrı tutulacak. Bu amaçla AMB bünyesinde bir denetim kurulu oluşturulacak. Avro Alanı dışında Tek Denetim Mekanizması’na katılan ülkeler de denetim komitesinde tam ve eşit oy hakkına sahip olacaklar. Ulusal denetim kurumları, tüketicinin korunması, kara para aklamanın önlenmesi, ödeme hizmetleri, üçüncü ülke şubeleri gibi, AMB‘ye verilmemiş görevlerden sorumlu olmaya devam edecekler.

AP ile varılan anlaşma AB Konseyi’nin Aralık ayında karalaştırılan, tek denetim mekanizmasına katılan ve katılmayan üye ülkeler ile Avro Alanı ve Avro Alanı’na dahil olmayan ülkelerin hak ve sorumluklularını teyit ediyor. 

12 Nisan 2013 tarihinde yapılan AB maliye bakanları ve merkez bankaları başkanlarının gayrı resmi toplantısında üye ülkeler söz konusu tüzük tasarısının kabul edilmesi için kurucu antlaşmada değişiklik yapılması amacıyla birlikte çalışmaya hazır olduklarını beyan etmişlerdi. Bu şekilde, AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 127’inci Maddesi’nin 6’ıncı Paragrafı ya da anlaşmanın ilgili diğer maddelerinde değişikliğe gidilebilecek. 

AMB’nın Tek Denetim Mekanizması çerçevesinde denetim görevlerini 1 Mart 2014 veya ilgili kanunun yürürlüğe girmesinden 12 ay sonra üstlenmesi öngörülüyor. Haziran 2012’de Avro Alanı Devlet ve Hükümet Başkanları, etkin bir tek denetim mekanizması kurulduğunda, üye ülkeler aracılığıyla bankaların sermayelendirilmesine katkıda bulunan Avrupa İstikrar Mekanizması’nın basit bir kararla bankaların doğrudan sermayelendirebileceğini belirtmişlerdi. Bunun gerçekleşmesi halinde, bankalarla üye ülkelerin borçları arasında yaşanan ve borç krizinin de önde gelen sorunu olan kısır döngünün kırılması sağlanabilecek.