İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-24 NİSAN 2013

Avrupa Komisyonu Uyum Politikasına ilişkin 2013 Strateji Belgesini yayınladı

Avrupa Komisyonu,  18 Nisan tarihinde AB Yapısal Fonları’nın üye ülkelerde ne denli etkili olduğunu değerlendiren bir belge yayımladı. Yayımlanan “Strateji Belgesi” Avrupa 2020 Stratejisi hedefleri doğrultusunda her ülkenin AB hedefleri için ilerlemesini özetliyor. Belge aynı zamanda üye ülkeleri, araştırma ve yenilik, demiryolu, enerji, kapasite geliştirme, sürdürülebilir kentsel ulaşım, iş yaratma ve eğitim gibi temel stratejik sektörlerde ilerleme kaydetmeleri için teşvik etmeyi hedefliyor.

2007-2013 dönemine ait Uyum Politikası programlarının uygulanmasına ilişkin üye devletlere ait bilgileri içeren Strateji Belgesi, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Uyum Fonu ve Avrupa Sosyal Fonu kapsamındaki yatırımların halihazırda pek çok vatandaş için ilerlemeye ve gelişmeye yol açtığını belirtiyor. Belgede yer alan en önemli gelişmelerden biri, Avrupa Sosyal Fonu tarafından desteklenen 2.4 milyon kişinin yeni bir iş bulması olarak belirtiliyor. Belgede ayrıca yenilikçi ve küçük işletmelerin de uyum politikalarından büyük destek aldıklarının altı çiziliyor. Yayımlanan verilere göre; istihdam alanında desteklenen insanların sayısında önemli bir artış gözlenmekte ve desteklenen KOBİ’lerle beraber 400.000’e yakın iş alanı oluşturulmuş bulunmakta.

AB Uyum Politikası kapsamında, 2007-213 yılları arasında Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Uyum Fonu aracılığıyla 27 üye ülkeye toplam 347 Milyar Avro’luk yatırım yapılmış ve bu miktar AB bütçesinin yüzde 35’ini oluşturmakta.