İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-24 NİSAN 2013

AB at eti skandalına ilişkin başlattığı DNA testlerinin sonuçlarını açıkladı

Avrupa Komisyonu, AB’de ortaya çıkan at eti skandalının ardından Şubat 2013’de başlattığı DNA testlerinin ilk sonuçlarını açıkladı. Komisyon, teste tabi tutulan et ürünlerinin yüzde 5'inde at etine rastlandığını açıklarken, yaşanan at eti olayının tüketici sağlığı açısından bir tehlike yaratmadığını ancak bunun bir sahtecilik olayı olduğunu vurguladı.

Komisyon, yapılan testler neticesinde 27 AB ülkesinde test edilen toplam 4 bin 144 üründen 193'ünde at eti bulunduğunu belirtirken, oranın en yüksek olduğu Fransa'da 353 ürünün 47'sinde at DNA'sına, Yunanistan'da ise 288 üründen 36'sında at eti bulgusuna rastlandığını kaydetti. Bunun yanında at karkaslarının yüzde 0,5'inde, AB'nin insan tüketimine yasak getirdiği fenilbütazon maddesine rastlandığı vurgulandı.

Bu gelişmelerin ardından 19 Nisan 2013 tarihinde Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi Komitesi’nde olası gıda sahteciliklerinin önüne geçmek için AB genelinde rastgele test uygulaması başlatılması önerisi kabul edildi. Komisyonun bu kararı destekleyen tavsiyeleri de AB üye devletleri tarafından kabul görürken, rastgele yapılacak testlerin caydırıcı olması hedefleniyor. Komisyon ayrıca 400 avro maliyeti olan bu testler için her üye devlete 150 adet test için mali destek verilmesinde anlaşırken, önümüzdeki aylarda gıda sahteciliğine ilişkin cezaların yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.