İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-24 NİSAN 2013

İklim değişikliğine uyum kapsamında Yeşil Kitap uygulaması başlatıldı

16 Nisan 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun kararı doğrultusunda, iklim değişikliğine uyum paketi kapsamında Yeşil Kitap uygulaması (An EU Strategy on adaptation to climate change - COM(2013) 216) başlatıldı. Uygulama, AB’nin yeni oluşacak kriz ortamlarında en iyi çözüm seçeneklerini bulabilmesi açısından önemli görülüyor.

Uygulamanın üç temel amacı şu şekilde: Komisyon’un tüm üye ülkeleri kapsamlı iklim değişikliğine uyum stratejileri hazırlamaya yönelterek, AB sınırları içinde uyumlu bir iklim değişikliği stratejisi oluşturmak; tarım, balıkçılık ve uyum politikası gibi bazı hassas sektörler arasında uyumu güçlendirerek, AB düzeyinde iklim değişikliği için eyleme geçmek ve daha iyi karar alma mekanizması için bilgi birikimleri ile uyum stratejileri konusunda var olan boşlukların kapatılması. Avrupa Komisyonu’nun İklim Eylemden Sorumlu Üyesi Connie Hedeegard açıklamalarında, küresel ısınmanın 2 derecenin altında kalması için, sera gazı emisyonlarının azaltılmasının en önemli öncelikler arasında sayılması gerektiğini belirterek, stratejilerin Avrupa’da karar alıcıların zorlandığı alanlarda en iyi çözüm seçeneklerini sunması bakımından önemli olduğunu ifade etti. Söz konusu Yeşil Kitap 30 Haziran 2013 tarihine kadar görüşlere açık tutulacak. AB Uyum Stratejisi’nin 2018 yılına kadar programlı hale getirilmesi planlanıyor.

Belgeye http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm internet adresinden ulaşılabilir.