İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 NİSAN 2013

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 9 Nisan 2013 tarihinde Brüksel’de Avrupa Komisyonu yetkilileri ile bir araya gelirken Fransa’nın blokajını kaldırdığı 22’nci fasıl olan Bölgesel Politika faslının yanı sıra 19’uncu fasıl olan Sosyal Politika ve İstihdam faslını görüşmek için çeşitli temaslarda bulundu.  Brüksel ziyaretinin ikinci gününde AB’nin Bölgesel Politikadan Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn ile görüşen Bağış, programının devamında Lüksemburg’a geçerek resmi temaslarda bulundu. Lüksemburg’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile görüşen Bağış, ziyaret çerçevesinde ayrıca Meclis Başkanı Laurent Mosar, Maliye Bakanı Luc Frieden, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Etienne Schneider ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kamuoyunda 4’üncü Yargı Paketi olarak bilinen, İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 11 Nisan 2013 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Paketin kabul edilmesi AB’de memnuniyetle karşılanırken, AB’nin Genişleme ve Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Komisyon Üyesi Štefan Füle yaptığı açıklamada, 4'üncü yargı paketinin onaylanmasının çok olumlu bir gelişme olduğunu belirtirken, bu sayede Türkiye'de temel haklarla ilgili son yıllarda endişe kaynağı olan sorunların çözülmesini umduğunu kaydetti. 4'üncü yargı paketinin hedefinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla uyum sağlanması açısından önemli olduğunu dile getiren Füle, vicdani ret düzenlemesinin paketten çıkarılmasından üzüntü duyduğunu vurguladı.

1 Aralık 1964 tarihli Ankara Anlaşması kapsamında kurulan ve AB-Türkiye ilişkilerinin teknik düzeyde incelenmesini öngören “Türkiye-AB Ortaklık Komitesi’nin 121’inci Olağan Toplantısı” 12 Nisan 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantının ana başlıkları olarak Türkiye-AB ilişkilerine ivme kazandırması düşünülen Pozitif Gündem ile Siyasi ve Ekonomik Kriterler, Adalet ve İçişleri, Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği, Ulaştırma ve Mali Yardımlar başlıkları ele alındı.

Türk vatandaşı Leyla Ecem Demirkan'ın, Almanya'ya yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi üzerine Almanya aleyhine açtığı dava kapsamında AB Adalet Divanı tarafından yayımlanan savcılık görüşünde, Türk vatandaşlarının, hizmet alımı sebebiyle AB ülkelerine vizesiz giriş hakkının bulunmadığı belirtildi. Savcılık mütalaasında, 1993 doğumlu Leyla Ecem Demirkan'ın, 2007 yılında Almanya’daki ailesini ziyaret etmek için yaptığı vize başvurusunun reddedilmesinin ardından, konuyu mahkemeye taşıdığına işaret edilerek, Demirkan'ın, Türkiye ile AB arasında imzalanan  Ankara Anlaşması ve Katma Protokolü uyarınca, vizesiz giriş hakkına sahip olduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Üyesi Štefan Füle, Türkiye'nin katılım  müzakerelerinde enerji faslının açılmasını istedi.  Komisyon’un Türkiye'nin enerji faslında müzakerelere başlayabilmek için hazır olduğunu düşündüğünü ifade eden Füle, enerji piyasasının düzenlenmesi, yenilenebilir enerjinin ve enerji verimliliğinin teşviki ile nükleer enerji güvenliği gibi konularda AB müktesebatına uyumu öngören enerji faslının açılmasına henüz tüm üye ülkelerin rıza göstermediğini hatırlattı.

12 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen Avro Alanı Maliye Bakanları toplantısının ana gündemini GKRY’ye yapılacak yardım oluşturdu. Daha önce GKRY ile teknik düzeyde anlaşmaya varılan kurtarma programı Troyka tarafından (Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, IMF’den oluşan üçlü) Avro Alanı Maliye Bakanlarına sunuldu. Kurtarma paketi kapsamında Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve IMF tarafından GKRY’ye sağlanacak yardımın 10 milyar avroyu aşmaması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca Portekiz ve İrlanda’nın uyguladıkları ekonomik programın farklı aşamalarında olmalarına rağmen, her iki ülkenin de pazara yeniden giriş yönünde olumlu gelişmeler gösterdiği kaydedilirken, bu nedenle İrlanda’nın uyum programının 9’uncu değerlendirmesi ve Portekiz’in uyum programının 7’nci değerlendirmesi kapsamında her iki ülkenin borçlarının vadesinin 7 yıl süreyle uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak, piyanist ve besteci Fazıl Say’ın ‘dini değerleri alenen aşağılama’ gerekçesi ile yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırılması, tepki ile karşılandı. Avrupa Komisyonu’ndan bu kararın kaygıyla karşılandığı açıklaması geldi. Karar 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bırakılsa da, ifade ve inanç özgürlüğü açısından soru işaretlerine yol açtı.  Sözcü Maja Kocijancic açıklamasında “Komisyon, eski bir AB Kültür Büyükelçisi olan Fazıl Say'ın, dine hakaret suçlamasıyla ertelenmiş bir hapis cezası aldığını kaygıyla öğrenmiştir. Komisyon, Türkiye'nin ifade haklarına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki emsal kararlar doğrultusunda tam uyum göstermesinin öneminin altını çizmektedir” dedi. Say 2008 AB Kültürlerarası Diyalog Yılı kapsamında Avrupa Kültür Büyükelçisi ünvanını almıştı.

Tüm okuyucularımıza iyi bir hafta diliyoruz.