İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 NİSAN 2013

121’İNCİ TÜRKİYE-AB ORTAKLIK KOMİTESİ BRÜKSEL’DE TOPLANDI

1 Aralık 1964 tarihli Ankara Anlaşması kapsamında kurulan ve AB-Türkiye ilişkilerinin teknik düzeyde incelenmesini öngören “Türkiye-AB Ortaklık Komitesi’nin 121’inci Olağan Toplantısı” 12 Nisan 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantının ana başlıkları olarak Türkiye-AB ilişkilerine ivme kazandırması düşünülen Pozitif Gündem ile, Siyasi ve Ekonomik Kriterler, Adalet ve İçişleri, Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği, Ulaştırma ve Mali Yardımlar başlıkları ele alındı.

İlgili konu başlıkları için; AB Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcileri toplantıda yer aldı. AB tarafından AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Üye Devletlerin temsileri toplantıya katılan taraflar oldu.