İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 NİSAN 2013

AVRO ALANI MALİYE BAKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

12 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen Avro Alanı Maliye Bakanları toplantısının ana gündemini GKRY’ye yapılacak yardım oluşturdu. Daha önce GKRY ile teknik düzeyde anlaşmaya varılan kurtarma Programı  Troyka tarafından (Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, IMF’den oluşan üçlü) Avro Alanı Maliye Bakanlarına sunuldu. Kurtarma paketi kapsamında Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve IMF tarafından GKRY’ye sağlanacak yardımın 10 milyar avroyu aşmaması kararlaştırıldı. Avro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem yaptığı açıklamada geçen 25 Mart’ta anlaşmaya varıldığı gibi, ESM’nin 9 milyar ve IMF’nin de yardım paketini onaylayıp 1 milyar vermesi halinde toplam 10 milyar avro yardım sağlayacağını belirtti.

Avro Grubu GKRY’li yetkililerin finansal sistemin kırılgan yapısının düzeltilmesi amacıyla bankacılığa ilişkin yeniden yapılandırma ve sermayelendirme önlemlerinin kararlılıkla alınmasından memnuniyet duyduklarını belirtirken, GKRY vatandaşlarına da son dönemde gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

Toplantıda alınması öngörülen reform tedbirlerinin GKRY ekonomisini güçlü kamu finansmanı ve dengeli büyüme ve finansal istikrara dayalı sürdürülebilir bir düzeye sevkedeceği ifade edildi. Avro Grubu, Avrupa İstikrar Mekanizması’nın IMF’nin de katkısıyla 10 milyar avro tutarında yardım sağlamasına ilişkin gerekli şartların oluştuğu kanaatinde olduğu, IMF Heyeti’nin de Mayıs ayı başında GKRY’nin 1 milyar avro tutarındaki fon talebini değerlendirmesinin beklendiğini belirtti. Avro Grubu, GKRY ve Rus yetkililerin, Rusya Federasyonu tarafından GKRY’ye verilmiş olan kredinin yeniden yapılandırılması üzerindeki görüşmelerin sonuçlandırılacağını umduklarını ekledi. Avro Grubu ayrıca, Avrupa İstikrar Mekanizması yönetim kurulunun mali yardım paketine ilişkin önerisini, üye ülke parlamentolarının onayından sonra 24 Nisan’da resmen onaylamasını beklediklerini, bunu takiben yardımın ilk diliminin Mayıs ortasında gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti.

Çeşitli kaynaklara göre, GKRY’nin ise başta düşünülen 17 milyar Avro’dan çok daha fazla olmak üzere son durumda,  23 milyar avro yardıma ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Olli Rehn konuya ilişkin yaptığı açıklamada 17 milyar avro’nun geçmiş aylarda ortaya koyulan varsayımlara göre belirlendiğini, 23 milyar avronun ise son dönemde ortaya çıkan, hükümetin ve bankaların ilave sermaye ihtiyaçlarından kaynaklandığını belirtti. GKRY’ye ilişkin büyüme projeksiyonlarında da belirsizlikler olduğunu söyleyen Rehn, 2013 ve 2014’te büyümede yüzde 12,6 ila 15 oranında daralma beklendiğini, bu oranın istikrar programının etkin şekilde uygulanması ve finansal sektörün istikrarına bağlı olduğuna işaret etti. 

Diğer yandan, Troyka İrlanda ve Portekiz ekonomik programlarının uygulanmasına ilişkin gözden geçirme sonuçlarını Avro Grubu Maliye Bakanlarına sundu. Her iki ülkenin uyguladığı istikrar programının yolunda gittiği ve uygulanmasının sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Avro Grubu, Avrupa Finansal İstikrar Fonu’ndan İrlanda ve Portekiz’e verilen kredilerin maksimum ortalama vadesinin, ilgili ülkelerin ekonomik programlarını tam olarak uygulamaları şartıyla yedi yıla çıkarılmasına karar verdi. Troyka aynı zamanda önümüzdeki günlerde sonuçlanması beklenen Yunanistan’a ilişkin kurtarma programının ikinci gözden geçirme sonuçlarını da sundu.

Avro Alanı Maliye Bakanları Avrupa İstikrar Mekanizmasının bankaların doğrudan sermayelendirilmesinin çeşitli unsurlarına ilişkin de ilerleme kaydettiler.

Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy 12 Nisan tarihinde bir açıklama yaparak son dönemde gündemde olan vergi kaçağı ve kaçakçılığının ülke ekonomilerinde büyük kayıplara yol açtığını belirtti. Sorunun üye ülkeleri aşan sınır ötesi ve küresel boyutu olduğunu ve buna karşı alınması gerekli önlemlerin de uluslarası boyutta olması gerektiğinin altını çizerek 22 Mayıs’ta yapılacak Konsey toplantısında bu konunun ele alınacağını ifade etti.