İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 NİSAN 2013

AVRUPA KOMİSYONU’NUN GENİŞLEMEDEN SORUMLU ÜYESİ FÜLE, BOSNA-HERSEK’İ SEJDİC-FİNCİ KARARININ UYGULANMASI KONUSUNDA ELEŞTİRDİ

11 Nisan 2013 tarihinde Saraybosna’da temaslarda bulunan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, Bosna-Hersek’te başlıca yedi siyasi partinin liderleriyle bir araya gelerek ülkenin AB ile bütünleşme sürecinde kilit öneme sahip olan Sejdic-Finci kararının uygulanması konusunu görüştü. Bilindiği üzere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2009 yılında aldığı Sejdic-Finci kararında Bosna-Hersek anayasasının Boşnak, Hırvat ve Sırp olmayan etnik gruplara karşı ayrımcılık yaptığına ve anayasanın bu üç kurucu halka mensup olmayan bireylerin de üst düzey kamu görevlerine seçilebilmesine imkân sağlayacak şekilde tadil edilmesi gerektiğine hükmetmişti. Sejdic-Finci kararının uygulanması, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Bosna-Hersek’in AB’ye üyelik başvurusunda bulunabilmesi için yerine getirmesi gereken koşulları ve sürelerini içeren 27 Haziran 2012 tarihli yol haritasında da yer almaktaydı. Yol haritasına göre, Bosna-Hersek anayasasının 2012 yılı Kasım ayı sonuna kadar AİHM’in Sejdic-Finci kararına göre tadil edilmesi gerekmekteydi.

Štefan Füle görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, AİHM kararından üç yıl geçmiş olmasına rağmen kararın uygulanmasında kayda değer bir ilerleme sağlanamamasının hayal kırıklığı yarattığını ve Bosna-Hersek’in AİHM kararını uygulamadan AB ile bütünleşme sürecinde ilerlemesinin mümkün olmayacağını vurguladı.

Füle, bazı parti liderlerinin yalnızca kendi partilerinin ve etnik çıkarlarını gözetmeleri nedeniyle sadece üç kurucu halka yarar sağlayan mevcut sistemi sürdürmek istemelerinin üzüntü verici olduğunu belirtti. Füle, Sejdic-Finci kararı uygulanmadığı takdirde, Bosna-Hersek genel seçimlerinin AB kurumları tarafından uluslararası standartlarda gerçekleştirilmiş sayılmayacağını vurguladı.

Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SDP) lideri Zlatko Lagumdzija, yedi siyasi parti arasında uzlaşı sağlanmasının mümkün görünmediğini ve parti liderlerinin neredeyse her gün kararın uygulanması konusundaki fikirlerini değiştirdiklerini ifade etti. Lagumdzija, AB kurumlarının yardımıyla bir karara varmalarının daha olası olduğunu da sözlerine ekledi.