İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 NİSAN 2013

AVRUPA KOMİSYONU, AB TİCARET POLİTİKASI SAVUNMA ARAÇLARINA İLİŞKİN YENİ ÖNERİLER SUNDU

Avrupa Komisyonu, 10 Nisan 2013 tarihinde, üçüncü ülkelerden gelen dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın yarattığı haksız rekabete karşı daha iyi mücadele edebilmek için yeni bir yasa tasarısı sundu. Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi, Karel de Gucht, AB ticaret politikası savunma araçlarında öngörülen değişikliklerin üreticiler, ithalatçılar ve tüketiciler dâhil olmak üzere, tüm paydaşlar için daha faydalı olacağını açıkladı.  Bu yeni yasa teklifi ile üçüncü ülkelerin uyguladıkları haksız rekabete karşın AB üreticilerinin daha iyi korunabilmelerinin yanı sıra ithalatçıların da, bu değişen gümrük oranlarını daha iyi öngörebilmesi hedefleniyor. Yasa teklifinin yürürlüğe girmesi için, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Söz konusu yeni yasa tasarısı ile öngörülen başlıca önlemleri şu şekilde sıralamak mümkün:

  • İki hafta öncesinden damping ve sübvansiyona karşı alınan geçici tedbirler için uygulamaya konulan vergiler hakkında işletmeler bilgilendirerek onların öngörülebilirliğin arttırılması;
  • Uygulanmakta olan ticari savunma tedbirinin beş yıl sonunda, Avrupa Komisyonu’nun bu tedbirlere artık gerek kalmadığı sonucuna varması durumunda, ithalatçılara gözden geçirilen süreçte toplanan vergilerin iade edilmesi;
  • Sanayi kesiminden resmi bir talep olmadan, Avrupa Komisyonu’nun AB sanayisini koruma altına almak adına kendiliğinden soruşturma başlatabilmesi;
  • AB’nin diğer ticari ortaklarının, haksız sübvansiyon kullanan ve hammadde piyasalarında yapısal sorun yaratabilecek ülkelere olan ithalatlarına yüksek vergiler getirerek haksız ticari uygulamalardan korunması.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu, soruşturmalara dâhil olan şirketler ve ticaret birlikleri arasında işbirliğinin teşvik edilmesi ve ticari akışlarının izlenme sürecinin iyileştirilmesi gibi birçok önlemlerin de alınmasını öngörüyor.