İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 NİSAN 2013

Füle Türkiye’nin enerji faslını açmaya hazır olduğunu belirtti

Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Üyesi Štefan Füle, Türkiye'nin katılım  müzakerelerinde enerji faslının açılmasını istedi.  Avrupa Parlamentosu'nun yazılı soru önergelerini cevaplandıran Füle, Komisyon’un Türkiye'nin enerji faslında müzakerelere başlayabilmek için hazır olduğunu düşündüğünü ifade etti. Füle, enerji piyasasının düzenlenmesi, yenilenebilir enerjinin ve enerji verimliliğinin teşviki ile nükleer enerji güvenliği gibi konularda AB müktesebatına uyumu öngören enerji faslının açılmasına henüz tüm üye ülkelerin rıza göstermediğini hatırlatırken,  Yargı ve Temel Haklar faslında da tüm üye ülkelerin henüz onay vermemesi nedeniyle resmi açılış kriterlerini Türkiye'ye iletemediklerini kaydetti.