İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 NİSAN 2013

AB`den Slovenya ve İspanya`ya uyarı

Avrupa Komisyonu Slovenya ve İspanya'yı makroekonomik dengesizlikleri konusunda uyararak, gerekli tedbirlerin alınması konusunda 29 Mayıs 2013 tarihine kadar süre verdi. İspanya ve Slovenya’nın olumlu adımlar atmaması halinde Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü (MIP)  ile cezalandırılacak ilk ülkeler olacağını belirten Komisyon, her iki ülkenin de ekonomisine ilişkin aşırı risklerin bulunduğunu belirterek avro krizinin daha fazla yayılmaması için acil önlem almaları konusunda çağrıda bulundu.  Üye ülkelerin ekonomilerini izlemek, denetlemek ve güçlendirici önerilerde bulunmak üzere Aralık 2011’de açıklanan MIP, gerekli tedbirleri almayan üye ülkelere GSYİH'nın yüzde 0,1 oranında mali yaptırımda bulunabiliyor.

Komisyon İspanya'da özel sektörün 2011’den bu yana çift dipli durgunluk sürecine girdiğini ve ihracatta kısmen büyüme olmasına rağmen ülke ekonomisindeki payının halen yüzde 32 seviyesinde bulunduğunu belirtti. AB üye ülkelerde ihracatın ülke ekonomilerinde payı ortalama yüzde 45. Özellikle yapısal reformlar ile ürün ve hizmetler pazarında rekabetin güçlendirmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi adına alınan önlemlerin yetersiz olduğu belirtildi.  2013 yılında yüzde 27’ye yükselmesi beklenen işsizlik oranı ile ilgili işgücü piyasasının reformu da dahil olmak üzere acil bir eylem planının olması gerektiği vurgulandı. Komisyon ayrıca, Slovenya’da bankalarının yeni sermaye girişine ihtiyaç duyabileceğini belirtirken, aşırı borçlanan şirketlerin mevcut ortamda kredilerini geri ödemede zorluk yaşadığını ifade etti. Son olarak geçtiğimiz yıl Slovenya ekonomisinin 2008 yılında ulaştığı GSYİH seviyesinden yüzde 8 altında bulunduğu vurgulandı.

İspanya ve Slovenya’nın uyarıldığı raporda Fransa’ya da dikkat çekildi. Fransa’nın ihracat performansının bozulduğu ve kamu borcunun yüksek seyrettiği belirtilirken, 1997 yılından itibaren azalan ticaret dengesinin 2011 yılında GSYİH’ye göre yüzde 2,5 açık verdiği kaydedildi. Fransa’nın ihracatının Pazar payındaki oranının 2006-2011 döneminde yüzde 11,2 düşüş yaşadığı, ayrıca Fransız firmaların Avro Alanı’ndaki en düşük kar marjına sahip olduğunun altı çizildi.