İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 NİSAN 2013

Japonya ve AB arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri başladı

AB ve Japonya arasında serbest ticaret anlaşması için müzakereler resmi olarak başlatıldı.  15 ve 19 Nisan 2013 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleşen ilk müzakere turunda,  ticari anlaşmanın hangi alanları ve nasıl kapsayacağı görüşülüyor. Bilindiği üzere, söz konusu anlaşma ile gümrük tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılmasının yanı sıra hizmetler, yatırım, kamu alımları ve düzenleyici kuralların da ele alınması öngörülüyor.  AB ve Japonya arasında müzakerelerin iki sene sürmesi bekleniyor.

Mart ayında Japonya’ya bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel de Gucht, Japonya pazarının erişiminde birçok engellin bulunmaya devam ettiğine dikkat çekti. Avrupalı yatırımcıların, Japonya pazarında özellikle ayrımcı düzenlemeler, farklı standart uygulamaları ve kamu alımlarına getirilen kısıtlamalar ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Gucht, bu kapsamda demiryolu ve tarife dışı engeller konusunda hazırlanan yol haritalarının Japonya tarafından hayata geçirilememesi halinde, Avrupa Komisyonu’nun müzakereleri askıya alabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Komisyon İspanya'da özel sektörün 2011’den bu yana çift dipli durgunluk sürecine girdiğini ve ihracatta kısmen büyüme olmasına rağmen ülke ekonomisindeki payının halen yüzde 32 seviyesinde bulunduğunu belirtti. AB üye ülkelerde ihracatın ülke ekonomilerinde payı ortalama yüzde 45. Özellikle yapısal reformlar ile ürün ve hizmetler pazarında rekabetin güçlendirmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi adına alınan önlemlerin yetersiz olduğu belirtildi.  2013 yılında yüzde 27’ye yükselmesi beklenen işsizlik oranı ile ilgili işgücü piyasasının reformu da dahil olmak üzere acil bir eylem planının olması gerektiği vurgulandı. Komisyon ayrıca, Slovenya’da bankalarının yeni sermaye girişine ihtiyaç duyabileceğini belirtirken, aşırı borçlanan şirketlerin mevcut ortamda kredilerini geri ödemede zorluk yaşadığını ifade etti. Son olarak geçtiğimiz yıl Slovenya ekonomisinin 2008 yılında ulaştığı GSYİH seviyesinden yüzde 8 altında bulunduğu vurgulandı.

İspanya ve Slovenya’nın uyarıldığı raporda Fransa’ya da dikkat çekildi. Fransa’nın ihracat performansının bozulduğu ve kamu borcunun yüksek seyrettiği belirtilirken, 1997 yılından itibaren azalan ticaret dengesinin 2011 yılında GSYİH’ye göre yüzde 2,5 açık verdiği kaydedildi. Fransa’nın ihracatının Pazar payındaki oranının 2006-2011 döneminde yüzde 11,2 düşüş yaşadığı, ayrıca Fransız firmaların Avro Alanı’ndaki en düşük kar marjına sahip olduğunun altı çizildi.