İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 NİSAN 2013

Karadağ’ın AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerinde bir fasıl daha açıldı ve kapatıldı

15 Nisan 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleşen Katılım Konferansı’nda Karadağ’ın AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerinde 26’ncı fasıl olan Eğitim ve Kültür faslının açılmasına ve geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Erasmus Mundus, Tempus ve Gençlik Programı gibi programları kapsayan Eğitim ve Kültür faslı, her yıl binlerce Avrupalının farklı ülkelerde eğitim görmesine ve çalışmasına ve kültürel çeşitliliğin ve halklararası diyaloğun geliştirilmesine imkân sağlıyor. Eğitim ve Kültür faslının da geçici olarak kapatılmasıyla, Karadağ 29 Haziran 2012 tarihinde başladığı katılım müzakerelerinde ikinci başlığı geçici olarak kapatmış oldu.

Konferansa, AB’yi temsilen Dönem Başkanı İrlanda’nın AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rory Montgomery Karadağ’ı temsilen ise Avrupa ile Bütünleşme Bakanı ve Başmüzakereci Andrija Pejovic katıldı. Büyükelçi Rory Montgomery yaptığı açıklamada, İrlanda Dönem Başkanlığı olarak Karadağ ile yeni bir faslın açılmış ve kapatılmış olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bunun Karadağ’ın katılım müzakerelerinde sarf ettiği çabanın bir yansıması olduğunu ifade eden Büyükelçi Montgomery, bu çabayı özellikle katılım müzakerelerinde büyük önem verilen yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlik fasıllarında da görmeyi umduklarını ifade ederek, Karadağ’ın hukukun üstünlüğü alanında atması gereken hayati öneme sahip adımlar olduğuna dikkat çekti.