İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 NİSAN 2013

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta Türkiye-Avrupa Birliği (AB) gündeminde AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın Brüksel ve Lüksemburg ziyaretleri, 4’üncü Yargı Paketi’nin TBMM’de onaylanması, 121’incisi gerçekleştirilen Türkiye-AB Ortaklık Komitesi Toplantısı Leyla Demirkan davasındaki gelişmeler, AB’nin Genişleme ve Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Komisyon Üyesi Štefan Füle’nin Enerji Faslı’na ilişkin açıklaması ve 12 Nisan 2013 tarihinde gerçekleşen EuroGroup Toplantısı yer aldı.

Devamını Oku

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ BRÜKSEL VE LÜKSEMBURG’DA RESMİ ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ

AB ile üyelik müzakerelerinde İrlanda Dönem Başkanlığı’nda Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslını açmayı garantileyen Türkiye aynı zamanda 1 Temmuz’da başlayacak Litvanya Dönem Başkanlığı’nda üzerinde siyasi blokaj bulunmayan Sosyal Politika ve İstihdam faslını da açmak istiyor.

Devamını Oku

4’ÜNCÜ YARGI PAKETİ TBMM’DE KABUL EDİLEREK YASALAŞTI

Kamuoyunda 4’üncü Yargı Paketi olarak bilinen, İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 11 Nisan 2013 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Devamını Oku

DEMİRKAN DAVASI’NA İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Türk vatandaşı Leyla Ecem Demirkan`ın, Almanya`ya yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi üzerine Almanya aleyhine açtığı dava kapsamında AB Adalet Divanı tarafından yayımlanan Hukuk Sözcüsü görüşünde, Türk vatandaşlarının, hizmet alımı sebebiyle AB ülkelerine vizesiz giriş hakkının bulunmadığı belirtildi.

Devamını Oku

121’İNCİ TÜRKİYE-AB ORTAKLIK KOMİTESİ BRÜKSEL’DE TOPLANDI

1 Aralık 1964 tarihli Ankara Anlaşması kapsamında kurulan ve AB-Türkiye ilişkilerinin teknik düzeyde incelenmesini öngören “Türkiye-AB Ortaklık Komitesi’nin 121’inci Olağan Toplantısı” 12 Nisan 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantının ana başlıkları olarak Türkiye-AB ilişkilerine ivme kazandırması düşünülen Pozitif Gündem ile, Siyasi ve Ekonomik Kriterler, Adalet ve İçişleri, Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği, Ulaştırma ve Mali Yardımlar başlıkları ele alındı.

Devamını Oku

AVRO ALANI MALİYE BAKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

12 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen Avro Alanı Maliye Bakanları toplantısının ana gündemini GKRY’ye yapılacak yardım oluşturdu. Daha önce GKRY ile teknik düzeyde anlaşmaya varılan kurtarma Programı Troyka tarafından (Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, IMF’den oluşan üçlü) Avro Alanı Maliye Bakanlarına sunuldu. Kurtarma paketi kapsamında Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve IMF tarafından GKRY’ye sağlanacak yardımın 10 milyar avroyu aşmaması kararlaştırıldı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU’NUN GENİŞLEMEDEN SORUMLU ÜYESİ FÜLE, BOSNA-HERSEK’İ SEJDİC-FİNCİ KARARININ UYGULANMASI KONUSUNDA ELEŞTİRDİ

11 Nisan 2013 tarihinde Saraybosna’da temaslarda bulunan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, Bosna-Hersek’te başlıca yedi siyasi partinin liderleriyle bir araya gelerek ülkenin AB ile bütünleşme sürecinde kilit öneme sahip olan Sejdic-Finci kararının uygulanması konusunu görüştü.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU, AB TİCARET POLİTİKASI SAVUNMA ARAÇLARINA İLİŞKİN YENİ ÖNERİLER SUNDU

Avrupa Komisyonu, 10 Nisan 2013 tarihinde, üçüncü ülkelerden gelen dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın yarattığı haksız rekabete karşı daha iyi mücadele edebilmek için yeni bir yasa tasarısı sundu. Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi, Karel de Gucht, AB ticaret politikası savunma araçlarında öngörülen değişikliklerin üreticiler, ithalatçılar ve tüketiciler dâhil olmak üzere, tüm paydaşlar için daha faydalı olacağını açıkladı.

Devamını Oku