İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-9 NİSAN 2013

AB’nin Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na katılımına yönelik anlaşma tasarısı karara bağlandı

5 Nisan tarihinde Avrupa Konseyi ile AB delegeleri bir araya gelerek AB’nin Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na katılımına yönelik anlaşma tasarısını karara bağladılar. Ancak, tasarının karara bağlanması, AB katılımının yakın bir tarihte olacağı anlamına gelmiyor. Bu süreçte öncelikle Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından değerlendirilecek olan tasarının, daha sonra AB üye ülkeleri tarafından oybirliği ile onaylanması, en az üçte iki çoğunlukla AP tarafından desteklenmesi ve sonrasında Avrupa Konseyi’nin 47 üyesinin parlamentoları tarafından tasdik edilmesi gerekiyor.

AB’nin Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na katılmasıyla Avrupa’daki insan haklarını koruma çalışmalarının güçlendirilmesi ve AB ile AB’de süren davalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı yetkisine ibraz edilmesi öngörülüyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland yaptığı açıklamada anlaşma tasarısını memnuniyetle karşıladığını belirterek bunun uzun vadede AB’nin Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na katılımını belirleyici bir gelişme olduğunu ve aynı zamanda temel hakların korunmasına yönelik Avrupa sisteminin güçlendirilmesine ve Avrupa’da tek bir hukuki mekânın oluşturulmasına fırsat yarattığını ifade etti.