İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-9 NİSAN 2013

Kadınlar AB araştırma sektöründe yeterince temsil edilmiyor

Avrupa Komisyonu’nun 5 Nisan 2013 tarihinde yayınladığı “She figures 2012” başlıklı raporunda,  kadın araştırmacıların sayısında geçtiğimiz son birkaç yılda belirli bir oranda artış kaydedilse de kadınların araştırıma sektöründe yeterince temsil edilmediği belirtiliyor. Bu bağlamda,  AB’de araştırmacıların yüzde 33’ü ve üst düzey akademisyenlerin yüzde 20’si sadece kadınlardan oluşuyor. Yüksek eğitim kuruluşlarının sadece yüzde 15,5’i kadınlar tarafından yönetilirken, kadınlar tüm yüksek eğitim kuruluşlarındaki araştırmacıların yüzde 40’ini, kamu sektöründe yüzde 40’ini oluştururken, özel sektörde ise bu oranın yüzde 19 ile sınırlı kaldığı dikkat çekiyor.

2010 yılının verileri, kadın öğrenci oranının yüzde 55 ve mezun oranının yüzde 59’la erkekleri geçtiğini ancak erkek doktora öğrenci sayısının daha fazla olduğunu gösteriyor. Rapora göre, kadınlar bilim ve mühendislik alanlarında yeterince temsil edilmiyor. Avrupa Komisyonu'nun Araştırma, Yenilikçilik ve Bilimden Sorumlu Üyesi Máire Geoghegan-Quinn’in yaptığı açıklamada,  son yıllardaki çabalara rağmen kadın araştırmacı sayısının düşük olmasının büyük bir adaletsizliğe işaret olduğunu ve Komisyon’un önceliklerinden birinin ‘’Cinsiyet Eşitliğinin’’ sağlanması yönünde olduğu vurgulanıyor.

Türkiye’de ise, araştırmacıların yüzde 36’sı kadınlardan oluşurken, kadınlar tarafından yönetilen yüksek eğitim kuruluşlarının oranı yüzde 5,5 ile AB ortalamasının çok altında kalıyor. Türkiye’de kadınlar tüm yüksek eğitim kuruluşlarındaki araştırmacıların yüzde 41’ini, kamu sektöründe yüzde 29’unu ve özel sektörde yüzde 29’unu oluşturuyor.  AB ortalaması ile kıyaslandığında, Türkiye’de kadınların kamu sektöründe araştırmacıların payının daha düşük olurken, özel sektördeki paylarının da yüksek olduğu belirtiliyor.

Söz konusu rapora http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf internet adresinden ulaşılabilinir.