İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 MART-3 NİSAN 2013

TÜRKİYE’NİN UZUN VADELİ KREDİ NOTU YÜKSELDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart&Poor's (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu BB'den BB+'ya yükseltirken, görünümünü ise durağan olarak açıkladı. Yatırım yapılabilir seviyesinin bir puan altı olan BB+ notuyla ilgili açıklamada bulunan S&P, Türkiye'nin ekonomik direncinin arttığına dikkat çekti.

S&P, 2012 yılında Türkiye'nin cari açığının azalarak gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 6’sına kadar çekildiğinin altını çizerek, ekonomik büyümenin daha sürdürülebilir bir seviyeye çıkarıldığını belirtti. Döviz borçlanmasını sınırlayan politikaların, kredi genişlemesine dair alınan önlemlerin ve dalgalı kur rejiminin faydalarına değinilen raporda, bu faktörlerin 2013-2014 yıllarında dış likidite görünümünün kötüleşmesi durumunda Türkiye'nin adaptasyonuna yardımcı olacağı vurgulandı.

S&P, 2012 yılının ikinci yarısında sermaye akışında iyileşme görüldüğünü ve yıllık kredi büyümesinin yaklaşık yüzde 20 seviyelerine ulaştığını belirtirken, politikaların Türkiye'nin düşük yapısal tasarruf oranına hitap etmesinin ve finansal riski sınırlamasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye'de önümüzdeki yıllarda, iç talebin ve ihracatın artışını yansıtacak şekilde ekonomik büyümenin hızlanmasını beklediklerinin altını çizen S&P, 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleşecek yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin potansiyel risk olarak görülmesine rağmen, mali açığın 2014-2015 yıllarında GSYH’nin yüzde 2,5'i oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek not artırımına ilişkin yaptığı açıklamada S&P’nin not artırımının cesaret verici olduğunu ancak Türkiye’nin daha yüksek bir notu hak ettiğini ifade ederken, not artırımının geç geldiğini ve Türkiye'nin hak ettiği seviyeyi yansıtmamış olmasına rağmen Türk firmalarının finansmana erişimini kolaylaştıracağını kaydetti.