İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 MART-3 NİSAN 2013

LÜKSEMBURG HÜKÜMETİ AVRO ALANINDA GİDEREK ARTAN YENİ MALİ KRİZ BEKLENTİLERİNE KARŞI “BİZ GKRY DEĞİLİZ” AÇIKLAMASINDA BULUNDU

Ekonomik yapısı ve finans sektörünün büyüklüğü sebebiyle şu an ekonomik krizde olan GKRY’ye benzerliği ile gündeme gelen Lüksemburg’da Başbakan ve eski Eurogroup Başkanı Jean-Claude Juncker, GKRY’deki krizin ardından yapılan açıklamaların kendilerini kaygılandırdığını ifade etti. Lüksemburg hükümeti kamuoyunda artan güvensizliğe ve yeni kriz beklentilerine karşı resmi açıklamada bulunarak “Biz GKRY değiliz” uyarısında bulundu.

GSYİH’sının 5 katı büyüklüğünde finans ve bankacılık sektörüne sahip olan ve milli gelirinin üçte birini bu sektörden elde eden Lüksemburg, GKRY’deki banka sektörünün yapısal sorunlar içerdiğini kendilerinin ise bu tür sorunları olmadığını ifade etti. Kendi finans sektörlerinin uluslararası yapısına dikkat çeken Lüksemburglu yetkililer, bunun yatırımcılar için çok önemli bir değer olduğunu ve Avro Alanı’ndaki üye devletlerin rekabet gücüne katkıda bulunduğunu belirtti. Hükümet finans sektörünün ‘doğru’ büyüklüğünün ekonomiye oranı ile değil; kalitesi ve istikrarı ile ölçülmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek, Lüksemburg’un olası bir krize gebe olduğu fikrini de reddetti.  

Lüksemburg üç büyük kredi kuruluşundan da en yüksek kredi derecesi olan AAA notuna sahip ve bütçe açığı olmayan nadir Avro alanındaki ülkeler arasında. Avrupa Komisyonu Lüksemburg’un 2012 GSYİH’sinde sadece yüzde 1,5 oranında kamu açığı vermesini öngörürken bu oranın 2013’te 0,9’a düşmesi bekleniyor. Diğer yandan, Lüksemburg Merkez Bankası’nın yeni başkanı Gaston Reinesch ülkenin finans sektörünün gelişmesinin belirsiz olduğunu belirterek yine de ihtiyatlı davranılması gerektiğini belirtti.